Curriculum Vitae

Europass

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume/Prenume

DIMITRIE BOGDAN LICU

Adresă

București, B-dul Libertății nr. 12-14, Sector 5
   
   
   
   

Naționalitate

Română
   

Data nașterii

24 noiembrie 1969
   

Statut civil

căsătorit, 2 copii
   
   

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

 

 

• Perioada

16 mai 2013 - prezent

• Funcția sau postul ocupat

Prim-Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

• Activități și responsabilități principale

 

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, numit prin Decretul nr.481 din 15 mai 2013 al Președintelui României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 16 mai 2013,  pentru un mandat de trei ani

   

• Perioada

3 ianuarie 2013 - 16 mai 2013

• Funcția sau postul ocupat

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, detașat la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,Membru al Plenului Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

• Activități și responsabilități principale

Cele prevăzute de Legea nr.656/2000, cu modificările și completările ulterioare

• Numele și adresa angajatorului

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

   

• Perioada

20 februarie 2012 - 3 ianuarie 2013

• Funcția sau postul ocupat

Procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, detașat la Consiliul Superior al Magistraturii

• Activități și responsabilități principale

Consilier al președintelui 

• Numele și adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii

   

• Perioada

13 ianuarie 2010 - 17 februarie 2012

• Funcția sau postul ocupat

Membru ales

• Activități și responsabilități principale

Cele prevăzute de Legea nr.317/2004 

• Numele și adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii

   

• Perioada

12 ianuarie 2009 - 12 ianuarie 2010

• Funcția sau postul ocupat

Vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii

• Activități și responsabilități principale

Cele prevăzute de Legea nr.317/2004 

• Numele și adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii

   

• Perioada

20 februarie 2006 - 11 ianuarie 2009

• Funcția sau postul ocupat

Membru ales, cu activitate permanentă

Coordonator al Comisiei Resurse Umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și reprezentant al Consiliului la grupul de lucru "Încredere reciprocă" din cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare

• Activități și responsabilități principale

Cele prevăzute de Legea nr.317/2004 

• Numele și adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii

   

• Perioada

29 septembrie 2005 - 20 februarie 2006

• Funcția sau postul ocupat

Procuror șef al Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale

• Activități și responsabilități principale

Conduce, controlează și îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale, luând și propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative și cu respectarea legii a lucrărilor și a dosarelor penale

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul București, numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr.1896/C/2003

   

• Perioada

15 iunie 2005 - 29 septembrie 2005

• Activități și responsabilități principale

Organizează și efectuează controale privind obținerea, derularea și utilizarea fondurilor comunitare și acționează pentru protejarea efectivă și echivalentă a intereselor Uniunii Europene în România.

Asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și statele membre ale Uniunii Europene.

• Numele și adresa angajatorului

Detașat la Guvernul României – Cancelaria Primului – Ministru

Departamentul pentru Lupta Anti-Fraudă

   

• Perioada

15 iulie 2003 - 15 iunie 2005

• Funcția sau postul ocupat

Procuror șef al Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale

• Activități și responsabilități principale

Conduce, controlează și îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale, luând și propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative și cu respectarea legii a lucrărilor și a dosarelor penale

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul București, numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr.1896/C/2003

   

• Perioada

15 aprilie 2001 - 15 iulie 2003

• Funcția sau postul ocupat

Delegat în funcția de Procuror șef al Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale

• Activități și responsabilități principale

Conduce, controlează și îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secției de Supraveghere a Urmăririi Penale, luând și propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative și cu respectarea legii a lucrărilor și a dosarelor penale

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul București, numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr.480/2001

   

• Perioada

1 februarie 2000 - 15 aprilie 2001

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Îndrumarea, controlul și coordonarea activității organelor de cercetare penală ale poliției din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Economic

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul București, numit prin Ordin al Ministrului Justiției nr.329/2000

   

• Perioada

15 iunie 1999 - 1 februarie 2000

• Funcția sau postul ocupat

Procuror delegat

• Activități și responsabilități principale

Îndrumarea, controlul și coordonarea activității organelor de cercetare penală ale poliției din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Economic

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul București

   

• Perioada

1 decembrie 1996 - 15 iunie 1999

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Îndrumarea, controlul și coordonarea activității organelor de cercetare penală ale poliției din cadrul Secției 11 Poliție Economic

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, numit prin Decretul nr.103 din 05.04.1999 de către Președintele României

   
   
   

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

   

• Perioada

2011

• Diploma obținută

Doctor în științe militare și informații

• Disciplinele principale studiate

"Corupția, risc major la adresa securității naționale"

• Numele și tipul instituției de învățământ

Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul"

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Doctorat

   

• Perioada

1 octombrie 2004 - 22 martie 2006

• Diploma obținută

Master

• Disciplinele principale studiate

Relații internaționale și integrare europeană

• Numele și tipul instituției de învățământ

Școala Superioară de Studii Politice și Administrative

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Masterat

   

• Perioada

19 septembrie 2005 - 23 septembrie 2005

• Diploma obținută

Curs de perfecționare

• Disciplinele principale studiate

Infracțiuni care aduc atingere intereselor Uniunii Europene, privind corupția, spălarea banilor, contrabanda și contrafacerile

• Numele și tipul instituției de învățământ

Oficiul European de Luptă Antifraudă

   

• Perioada

20 iunie 2005 - 25 iunie 2005

• Diploma obținută

Curs de perfecționare

• Disciplinele principale studiate

Lupta împotriva fraudelor din domeniul fondurilor comunitare

• Numele și tipul instituției de învățământ

Oficiul European de Luptă Antifraudă

   

• Perioada

2003 - 2004

• Diploma obținută

Master

• Disciplinele principale studiate

Drept penal

• Numele și tipul instituției de învățământ

Facultatea de Drept, Universitatea "Nicolae Titulescu", București

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Masterat

   

• Perioada

22 martie 2004 - 18 iunie 2004

• Diploma obținută

Certificat de absolvire

• Disciplinele principale studiate

Siguranța națională

• Numele și tipul instituției de învățământ

Serviciul Român de Informații prin Academia Națională de Informații - Colegiul Superior de Siguranță Națională

   

• Perioada

15 martie 2004 - 22 martie 2004

• Diploma obținută

Curs de specializare în domeniul combaterii contrafacerilor, organizat la Washington D.C. S.U.A.

• Disciplinele principale studiate

Combaterea contrafacerii

   

• Perioada

15 ianuarie 2003 - 18 iulie 2003

• Diploma obținută

Certificat de absolvire

• Disciplinele principale studiate

Securitate națională

• Numele și tipul instituției de învățământ

Universitatea Națională de Apărare - Colegiul Național de Apărare

   
   

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

 

   

Limba maternă

Română
   

Limbi străine cunoscute

Engleză

Autoevaluare

Nivel european*

Engleză

 
 

Înțelegere

Vorbit

Scris

             
Ascultare Citire Interacționare Vorbire  
  C   C   C   C   C
(*) Nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine
   
   

INFORMAȚII ADIȚIONALE

Diploma „Meritul Judiciar”, clasa a V-a, acordată prin Decretul nr.289 din 28 iulie 2002 de către Președintele României

   
   

LUCRĂRI PUBLICATE

- "Libertatea de de exprimare. Transparența. Cenzura prealabilă, cenzura  ulterioară și publicitatea  excesiv㔠 - Revista DREPTUL, nr.1/2004

- "Corupția – Risc major la adresa siguranței naționale” – Sesiunea de comunicări științifice 2003,  organizată de către Academia Națională de Informații

- "Dreptul la tăcere și mărturisirea extrajudiciară  - Revista PRO LEGE nr.2/2003

- "Emiterea unui cec fără acoperire. CEC – “garanție”. Înșelăciunea – Revista PRO LEGE nr.1/2004

- "Aspecte din jurisprudența Secțiilor  Consiliului Superior al Magistraturii în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor – Revista  Justiția în actualitate nr.1/2007

- "Principiile și standardele generale care stau la baza procesului de evaluare a performanțelor magistraților în România. Limitele actualului cadru legislativ – Revista Justiția în actualitate  nr.2/2007

- "Răspunderea disciplinară a magistraților pentru desfășurarea de activități cu caracter public sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu – Revista Justiția în   actualitate nr.2/2008

- "Ghid legislativ pentru implementarea măsurilor din Planul Național de Măsuri Anticorupție” -  „Dezvoltarea și Consolidarea Centrului Național pentru Integritate” -  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative” – SMISS 3133

   
   

 

 

 

 

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ. J.