Curriculum Vitae

Europass

 

 

 

INFORMAŢII PERSONALE

 

 

 

Nume/Prenume

NIȚU TIBERIU-MIHAIL

Adresă

București, B-dul Libertății nr.12-14, Sector 5
   
   
   
   

Naționalitate

Română
   

Data nașterii

31 iulie 1971
   
   

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

 

 

• Perioada

16 mai 2013 - prezent

• Funcția sau postul ocupat

Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

• Activități și responsabilități principale

Conducerea, coordonarea și controlul activității personalului din cadrul Ministerului Public, luând măsuri pentru buna organizare și funcționare a acestora

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, numit prin Decretul nr.480 din 15 mai 2013 al Președintelui României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 16 mai 2013,  pentru un mandat de trei ani

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Justiție
   

• Perioada

octombrie 2011 - mai 2013

• Funcția sau postul ocupat

Inspector judiciar

• Activități și responsabilități principale

Soluționarea lucrărilor specifice funcției de inspector judiciar

• Numele și adresa angajatorului

Consiliul Superior al Magistraturii - Inspecția Judiciară

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Direcția de Inspecție Judiciară pentru procurori
   

• Perioada

iulie 2011 - septembrie 2011

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Soluționarea lucrărilor în materia asistenței judiciare internaționale  

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Serviciul de Cooperare Internațională - Biroul de Asistență Judiciară Internațională
   

• Perioada

septembrie 2007 - iunie 2011

• Funcția sau postul ocupat

Prim Adjunct al Procurorului General

• Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității Secției de urmărire penală și criminalistică, a Secției Parchetelor Militare, a Direcției de Exploatare a Tehnologiei Informației, îndeplinirea altor activități dispuse de procurorul general

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Conducere
   

• Perioada

august 2006 - august 2007

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Efectuarea urmăririi penale, participarea în ședințele de judecată 

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Efectuarea urmăririi penale, judiciar
   

• Perioada

martie 2005 - iulie 2006

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Efectuarea urmăririi penale, participarea în ședințele de judecată 

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Prahova

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Efectuarea urmăririi penale, judiciar
   

• Perioada

februarie 2002 - februarie 2005

• Funcția sau postul ocupat

Prim Procuror

• Activități și responsabilități principale

Conducerea și coordonarea activității Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Conducere
   

• Perioada

februarie 1999 - februarie 2002

• Funcția sau postul ocupat

Prim Procuror Adjunct

• Activități și responsabilități principale

Coordonarea activității procurorilor din sectorul judiciar, îndrumarea procurorilor stagiari, coordonarea activității de registratură, grefă, arhivă

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Conducere
   

• Perioada

decembrie 1997 - ianuarie 1999

• Funcția sau postul ocupat

Procuror

• Activități și responsabilități principale

Supravegherea cercetărilor efectuate de poliția judiciară, efectuarea urmăririi penale, participarea în ședințele de judecată

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Supravegherea cercetărilor penale, judiciar
   

• Perioada

noiembrie 1995 - noiembrie 1997

• Funcția sau postul ocupat

Procuror stagiar

• Activități și responsabilități principale

Supravegherea cercetărilor efectuate de poliția judiciară, participarea în ședințele de judecată

• Numele și adresa angajatorului

Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești

• Tipul activității sau sectorul de activitate

Supravegherea cercetărilor penale, judiciar
   
   

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

   

• Perioada

Din 2010

• Calificarea/diploma obținută

Doctorand

• Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Drept penal. Criminalistică

• Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea București, Facultatea de Drept

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii doctorat

   

• Perioada

2004 - 2006

• Calificarea/diploma obținută

Diplomă de absolvire

• Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Drept comunitar

• Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Master

   

• Perioada

1991 - 1995

• Calificarea/diploma obținută

Diplomă de licență

• Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Științe juridice

• Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea București, Facultatea de Drept

• Nivelul în clasificarea națională sau internațională

Studii universitare

   
   

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

 

   

Limba maternă

Română
   

Limbi străine cunoscute

Engleză, franceză

Autoevaluare

Nivel european*

Engleză

Franceză

 
 

Înțelegere

Vorbit

Scris

             
Ascultare Citire Interacționare Vorbire  
B1 B1 B1 B1 B1
B1 B1 B1 B1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine
   
   
COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI SOCIALE

- Abilitatea de a lucra în echipă, abilități de comunicare și interacționare. Capacitatea de a asimila noi informații și abilități, autodepășire

- Simț pedagogic și didactic

   
   
COMPETENȚE ȘI APTITUDINI ORGANIZATORICE

- Competență în îndrumare, conducere, consiliere, control

- Capacitarea, responsabilizarea colaboratorilor și eficientizarea muncii acestora

- Capacitate de sinteză și analiză, de organizare, capacitate de a lua decizii sub stres, capacitate decizională și de asumare a responsabilităților

- Capacitate de evaluare și îmbunătățire

- Organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare și control

   
   

COMPETENȚE ȘI APTITUDINI TEHNICE

 
   

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului

Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului
   
   

ALTE COMPETENȚE ȘI APTITUDINI

 
   

Permis de conducere

Categoria B
   
   

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- noiembrie 2000 Huit`s Velde – cursant – Cursul de pregătire, organizat, în cadrul proiectului ENFOPOL, de către A.E.P.C. (The Association of European Police Colleges) și Comisia European㠖 Modulul “Infracțiuni de mediu”, proiect finanțat de Comisia European㠖 Programul Phare și desfășurat la Centrul de Pregătire a Polițiștilor din Huit`s Velde, Olanda;

- martie 2001 Sinaia – cursant - Cursul de pregătire organizat de Microsoft România cu tema “Investigarea infracțiunilor privind drepturile de autor”;

- iunie 2002 Budapesta – cursant – Cursul de pregătire în domeniul cercetării penale privind infracțiunile de mediu, organizat de Agenția de Protecție a Mediului a U.S.A. (E.P.A.), Interpol, împreună cu experți din Olanda, Germania și Marea Britanie la Sediul I.L.E.A. (International Law Enforcement Academy) din Ungaria;

- septembrie 2003 București – instructor – Cursul de pregătire în domeniul investigării infracțiunilor de mediu organizat de Agenția de Protecție a Mediului a U.S.A. (E.P.A.), Interpol, împreună cu experți din Olanda și Marea Britanie la sediul S.E.C.I. ;

- februarie 2004 Sinaia – Seminarul organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în colaborare cu fundația Hanns Seidel din Germania, cu tema “Aspecte comparative între mijloacele procesual penale din legislația română și germană”;

- iunie 2006 Brașov - Seminarul cu tema „Cooperarea interinstituțională în combaterea cazurilor complexe de corupție” organizat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Departamentul Național Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - în colaborare cu Ministerul Justiției, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Garda Financiară, Banca Națională a României;

- 7,8 mai 2007 Constanța - Seminarul organizat de Departamentul de Justiție al S.U.A. – U.S. Secret Service în colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu tema “Investigarea infracțiunilor de contrafacere a monedei americane. Frauda cu carduri bancare”;

- 16 - 18 mai 2007 Constanța – Seminarul cu tema “Munca în folosul comunității și liberarea condiționat㔠organizat de Ministerul Justiției – Direcția de Probațiune – în colaborare cu parteneri din Marea Britanie în cadrul proiectului “Global Opportunity Found”, finanțat de Ambasada Marii Britanii la București;

- 3 - 6 iunie 2007 Varșovia – “Conferința Europeană a Procurorilor” organizată de Consiliul Europei împreună cu Ministerul de Justiție al Poloniei; tema principală a Conferinței a fost “Cooperarea Internațională în Domeniul Penal”, dar au fost abordate și probleme privind traficul de persoane, criminalitatea informatică și pregătirea procurorilor în aceste domenii;

- prin Ordinul nr. 168 din 13 iulie 2007 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție am fost desemnat pentru supravegherea cercetărilor și soluționarea cauzelor având ca obiect infracțiuni la regimul proprietății intelectuale;

- 30 - 31 ianuarie 2008, București - Seminar cu tema „Etică și Deontologie”, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectului „Asistența pentru Consiliul Superior al Magistraturii”;

- 16 mai 2008, București - Institutul Național al Magistraturii - Ceremonia de încheiere a proiectului de înfrățire instituțional㠄Consolidarea cadrului instituțional și legislativ în domeniului cooperării judiciare internaționale”;

- 27 - 31 august 2008, Singapore - A 13-a Conferință Anuală a Asociației Internaționale a Procurorilor;

- 16 septembrie 2008, București - Conferința „Lupta împotriva pirateriei și contrafacerii”, în cadrul proiectului de înfrățire instituțională RO 05/IB/OT/02 „Întărirea capacității instituționale române de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială”;

- 22 - 26 septembrie 2008, București - sediul Institutului Național al Magistraturii - A 3-a ediție a Concursului pentru școlile de magistratură din Europa - THEMIS dedicat auditorilor de justiție;

- 29 septembrie 2008, sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de  Casație și Justiție - Întrevedere cu delegația parlamentară germană condusă de domnul prof. dr. Günther Schneider;

- 2 octombrie 2008, sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău - Consfătuire pe probleme de criminalistică și medicină legală cu tema „Aspecte teoretice și practice privind valorificarea și interpretarea urmelor materie în cauzele privind infracțiunile împotriva vieții”;

- 12 - 15 octombrie 2008, Sinaia - Simpozion național al procurorilor militari cu tema „Justiția militară în contextul strategiei de reformă a sistemului judiciar din România”;

- 30 aprilie 2009 - Întâlnire de lucru privind îmbunătățirea activității de urmărire penal㠖 Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman;

- 19 - 21 mai - Conferinț㠄Învățământul Universitar de Criminalistic㔖Alba Iulia;

- 20 - 24 septembrie 2010 - Program schimb de magistrați – vizita a 7 magistrați din Italia, Spania și Cehia  – București, sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- 14 - 15 decembrie 2010 Forum „Provocări și soluții pentru siguranță în ciberspațiu” – București – Centrul SECI;

- 17 - 18 martie 2011 - Seminar „Justiția și societatea civilă”, Sinaia;

- 5 – 8 aprilie 2011 - FAKES – FIGHT AGAINST BRAND COUNTERFEITING IN THREE KEY EUROPEAN – București.

 

 

 

 

 

 

   
  © Copyright 2006 PICCJ. J.