MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
   
CARIERE stema_rotunda_mica.png

 

Ordin nr. 279 şi Regulamentul privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

Hotărârea CSM 320/27.04.2006
Hotărârea CSM 817/04.09.2009

 

Posturi vacante în Ministerul Public
• Anunț concurs pentru ocuparea a 8 funcții publice de execuție vacante de specialist în domeniul perchezițiilor informatice din cadrul Ministerului Public
   Ordin nr.212/2018
  - Rezultat selecție dosare
  - Erată document rezultat selecție dosare
  - Rezultate proba suplimentară
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultate intertviu
  - Rezultate finale
• Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de specialist IT - personal auxiliar de specialitate din cadrul Secției Parchetelor Militare din PICCJ
  - Lista candidați cu condiții îndeplinite
  - Rezultate finale
  - Rezultate finale după soluţionarea contestaţiilor
• Anunț privind organizzarea concursului pentru promovarea în funcții de conducere a grefierilor, pe posturile vacante de la nivelul Secției Parchetelor Militare
    - Cerere înscriere
  - Tematica
  - HCSM 182/2017 - 29.03.2007
  - Lista candidaților care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor pe posturile vacante la nivelul Secţiei Parchetelor Militare
  - Rezultate proba scrisă
  - Rezultate probă susținere proiect
  - Rezultate finale
• Anunț privind selecția candidaților desemnați în numele României pentru funcția de procuror european

 

Posturi vacante în străinătate

 

Anunţuri
- Anunț concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ce se va desfăşura în perioada iunie - noiembrie 2019
  - Calendarul estimativ al concursului
  - Cerere de înscriere
- Anunț INM pentru selecția unui formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul Uniunii Europene - data limită 05.08.2019
- Anunț INM pentru selecția unui formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul familiei - data limită 05.08.2019
- Anunț INM pentru selecția unui formator colaborator la disciplina Dreptul Uniunii Europene - data limită 05.07.2019
- Anunț SNG cu privire la redeclanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea unor posturi de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă - data limită 10.06.2019
- Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi în proiectul "Combaterea criminalității și corupției", finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 
- Anunț pentru selecția unui expert specializat în domeniul cooperării judiciare internaționale în cadrul proiectului SNOW WHITE
- Anunț privind concursul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor în parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale, tribunale specializate și judecătorii.
  - Funcțiile de conducere
  - Tematica și bibliografia
  - Calendarul concursului 
  - Cererea de înscriere
  - Regulament
- Selecţie de candidaţi pentru cursul de specializare “Justiția penală internațională și cooperarea judiciară în materie penală“ (“International Criminal Justice and Judicial Cooperation in Criminal Matters”) care va avea loc în perioada 30 iunie – 13 iulie 2019 în Siracusa, Italia
IACA - Organizare programe de masterat în anticorupție pentru perioada 2018-2020