MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2017

Arhive: 20162015, 2014

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 12.01.2017 Dacă în interpretarea şi aplicarea formei agravante art. 7 alin. 1 din  Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie (formă în vigoare anterior anului 2014) este suficient ca făptuitorul să aibă ca atribuţii de serviciu constatarea ori de sancţionare a contravenţiilor indiferent dacă infracţiunea de luare de mită nu are legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor sau reţinerea formei agravante  este condiţionată de săvârşirea infracţiunii de luare de mită  în legătură cu atribuţiile de serviciu privind constatarea sau sancţionarea contravenţiilor.  
2, 13.01.2017 Atunci când o persoană comite, în aceeași împrejurare, una sau mai multe acțiuni care pot constitui elemental material conform enumerării din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 având ca obiect material mai multe categorii de droguri, prevăzute în tabele diferite (de risc și de mare risc) ne aflăm în prezența unui concurs de infracțiuni prev. de art. 2 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 și art. 2 alin. 2 din aceeași lege cu aplicarea art. 38 Cod penal sau a unei unități legale de infracțiuni sub forma infracțiunii continuate, prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ori a infracțiunii complexe prev. de art. 2 alin. 1 și 2 din Legea nr. 143/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 2 Cod penal.  
3, 13.01.2017 Dacă în interpretarea și aplicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 397/15.07.2016, privind încheierea unui acord de mediere referitor la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea, intra sub incidența legii penale mai favorabile, disp. art. 5 Cod penal.