MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2017

Arhive: 20162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 17.01.2017 Interpretarea dispoziţiilor art. 324 alin. (1) pct. 3 teza a II-a din vechiul Cod de procedură civilă” Dosar nr.23/2016
Decizia nr. 3 din 06 martie 2017
2. 30.01.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare” Dosar nr.24/2016
Decizia nr. 6 din 20 martie 2017
​ADMIS
3. 28.03.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 58 și art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată şi completată în referire la tipul hotărârii care se pronunță, în procedura de validare a alegerii primarului, calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunțată şi termenul de exercitare a acesteia” Dosar nr. 28/2016
4. 20.04.2017 „Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 14 şi 15 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 435 din Codul de procedură civilă, vizând ipoteza admiterii cererii de suspendare a executării unui act administrativ cu caracter normativ şi a efectelor acestei soluţii faţă de părţile litigiului precum şi faţă de terţi”.  
5. 20.04.2017 Interpretarea şi aplicarea art. 34 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 30 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, art. 7 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice şi art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, respectiv dacă aceste prevederi legale instituie sau nu o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni având ca obiect obligarea angajatorilor la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale la acestea din urmă.
II. Pentru ipoteza unui răspuns în sensul că prevederile legale menționate nu instituie o procedură prealabilă sesizării instanțelor din cadrul jurisdicției muncii cu acțiuni menționate la pct. 1, iar salariații nu au urmat procedura de contestare respectivă, precum şi pentru ipotezele în care instanța este ținută să se pronunțe pe fondul acestor pretenții deşi această procedură (chiar calificată drept procedură prealabilă) nu a fost urmată, interpretarea acelorași prevederi legale în sensul de a se stabili dacă instanțele din cadrul jurisdicției muncii pot obliga angajatorii la plata, în temeiul legii, a unor drepturi salariale care nu sunt recunoscute prin acte ale ordonatorilor de credite ori prin contracte individuale de muncă sau acte adiționale ale acestora.”
 
6. 24.04.2017 „Stabilirea instanţei competente să soluţioneze o acţiune având ca obiect anularea contractului de muncă sau a contractului civil, formulată de către Agenţia Naţională de Integritate, ulterior întocmirii raportului de evaluare prin care s-a constatat că există un conflict de interese, în raport de dispoziţiile art. 22, art. 23 şi art. 24 din Legea nr. 176/2010”