MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2018

Arhive: 201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 10.01.2018

„Dacă încălcarea dispoziţiei legale prevăzute de art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - prin neconsemnarea în procesul verbal (I) a sancţiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce, (II) a intervalului de timp (conţinutul concret al sancţiunii complementare) în care este suspendat dreptul de conducere şi (III) a temeiului juridic - este sancţionată cu nulitatea parţială a procesului verbal şi atrage anularea inclusiv a menţiunilor privind măsura reţinerii permisului de conducere, nulitate ce nu poate fi înlăturată sau este suficientă numai consemnarea măsurii tehnico-administrative a reţinerii permisului de conducere pentru valabilitatea procesului — verbal, inclusiv cu privire la măsura complementară de suspendare, durată şi temei juridic.
2. Dacă încălcarea dispoziţiilor art. 96 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin raportare la interesul ocrotit, poate fi invocată de instanţă, este sancţionată cu nulitatea absolută sau relativă şi este o nulitate procedurală, ce poate sau nu poate fi înlăturată sau este o nulitate materială”

 
2. 30.01.2018 „Dacă dispozițiile art.3.1.1. lit.c) din Norma de Metrologie Legală nr. 021- 05 din 23 noiembrie 2005 aprobată prin Ordinul nr. 301 din 23 noiembrie 2005 trebuie interpretate în sensul că se aplică la momentul constatării contravenției în urma măsurării vitezei de către operatorul radar/instanța de judecată în cursul soluționării plângerii contravenționale ori se aplică doar la momentul verificării și omologării aparatului radar de către Serviciul de metrologie legală” Dosar nr.2738/2017
Decizia nr. 3 din 19 februarie 2018
3. 07.02.2018 „Dacă în interpretarea art.712 şi următoarele din Codul de procedură civilă, existenţa unor măsuri asigurătorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane fizice sau juridice: 
a) suspendă executarea silită începută de un creditor garantat, al cărui 
drept de ipotecă asupra aceloraşi bunuri a devenit opozabil terţilor
anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din procesul penal?; 
b) determină nulitatea actelor de executare ulterioare înfiinţării măsurii 
asigurătorii din procesul penal asupra aceloraşi bunuri, împiedicând 
astfel executarea silită începută de un creditor garantat?”
Dos.nr.2739/1/2017
Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018