MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE PENALĂ stema_rotunda_mica.png
2018

Arhive: 20172016 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 26.02.2018 Posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel și limitele acestei cenzuri. Decizia nr.9 din 19.03.2018
RESPINS 
2. 22.03.2018 Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 344 alin. 2 din Codul de procedură penală, vizând natura juridică a termenului în care, de la data comunicării, inculpatul, persoana vătămată și celelalte părți, pot formula cereri și excepții, cu privire la legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Decizia nr.14 din 04.06.2018
ADMIS
3. 17.03.2018 Instanța competentă să soluționeze cererile formulate de condamnați în  timpul executării pedepsei în situația în care, la momentul formulării acestora, persoana condamnată se află tranzitoriu, în alt loc de deținere decât cel stabilit pentru executarea pedepsei, conform art.11 alin.5 din  Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal  
4. 12.07.2018 Natura termenului prevăzut de art. 207 alin. 1 Cod procedură penală și consecințele nerespectării acestuia.  
5. 30.07.2018 Interpretarea dispozițiilor art. 184 alin. 28 din Codul de procedură penală, respectiv dacă din durata pedepsei se deduce perioada în care suspectul sau inculpatul a fost internat într-o instituție de specialitate în vederea efectuării expertizei psihiatrice indiferent de caracterul voluntar ori nevoluntar al internării ori se deduce doar perioada internării nevoluntare.