MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

9 decembrie 2016-Ziua Internaţională Anticorupţie -Protocol vizând măsuri anticorupţie şi de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul sanitar

                                                                                                   9 decembrie 2016

Comunicat

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Astăzi, 9 decembrie 2016, a fost încheiat un protocol de colaborare între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Direcţia Naţională Anticorupţie pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în sistemul sanitar şi a violenţei împotriva personalului medical.

Obiectul acestui document îl constituie stabilirea domeniilor şi modalităţilor în care părţile îşi pot acorda sprijin reciproc în vederea realizării atribuţiilor conform competenţelor legale conferite prin actele normative în vigoare.

Prezentul protocol se încheie în scopul asigurării cadrului inter-instituţional de colaborare între instituţiile semnatare în vederea desfăşurării activităţilor de prevenire a corupţiei, conform atribuţiilor/competenţelor stabilite prin lege, precum şi pentru asigurarea siguranţei personalului medical din unităţile sanitare publice.

În scopul atingerii obiectivelor protocolului, părţile pot organiza întâlniri de lucru cu personalul instituţiilor semnatare, având ca teme de dezbatere metode şi mijloace de prevenire a corupţiei.

Totodată, în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost încheiat acest document, se va proceda la furnizarea de rapoarte, studii de caz şi alte materiale de interes elaborate la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie din Ministerul Afacerilor Interne şi al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru crearea unui cadru corespunzător informării Ministerului Sănătăţii cu privire la implementarea prezentului protocol şi a unor potenţiale măsuri de prevenire a faptelor de corupţie.