MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI

 

“PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI ȘI A LIBERTĂȚILOR FUNDAMENTALE
ÎN FAZA DE URMĂRIRE PENALĂ”

 

În cursul zilei de 15 noiembrie, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a avut loc Conferința de lansare a proiectului ”Protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în faza de urmărire penală”. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul AUGUSTIN LAZĂR, a arătat în cuvântul de deschidere că ”proiectul se adresează unui domeniu prioritar al Ministerului Public, și anume dezvoltarea responsabilității și profesionalismului procurorilor în activitatea desfășurată, pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului în concordanță cu legea fundamentală a României, cu dispozițiile Convenției (europene) pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, cu practica Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene”.

Domnul Augustin Lazăr a făcut, de asemenea, câteva considerații referitoare la unul dintre drepturile fundamentale, respectiv prezumția de nevinovăție. ”Caracterul restrictiv impus conduitei persoanei supuse urmăririi penale nu ar trebui să lezeze în niciun fel instituția constituțională a prezumției de nevinovăție, aceasta fiind garantul libertății cetățeanului în raport cu legea și fundamentul unei urmăriri penale cu față umană, la standardele de protecție ale justiției mileniului al III-lea. Prezumția de nevinovăție este triumful istoric al libertății naturii umane asupra pericolului de a fi suprimată pe nedrept prin excese în aplicarea legii. Este dreptul capital al cetățeanului angajat în exercitarea răspunderii penale care, în fond, este răspunderea socială a unei persoane libere, conștientă de faptele imputate și posibilele consecințe ale acestora. În același timp, în ceea ce ne privește, respectarea întocmai a acestui drept fundamental – prezumția de nevinovăție –, demonstrează măsura competenței, demnității și măiestriei noastre profesionale.”

Domnul OVIDIU PREDESCU, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care în calitate de coordonator al proiectului a moderat conferința, a arătat care au fost premisele realizării acestui proiect, precum și obiectivele implementării acestuia: ”Rapoartele întocmite în urma activităţilor de control efectuate de către Serviciul de îndrumare şi control din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au relevat şi necesitatea aprofundării de către procurori a cadrului legal intern şi internaţional în materia drepturilor omului, inclusiv standardele jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Mai mult, condamnarea României la Curtea de la Strasbourg a subliniat existenţa unor încălcări semnificative ale drepturilor omului care necesită corecţii imediate. Proiectul îşi propune, aşadar, ca procurorii de la toate unităţile de parchet să participe la stagii de pregătire în domeniul apărării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în cadrul cărora să fie aduse în atenţie aceste încălcări, să fie analizate cauzele care le-au generat şi să se recurgă la identificarea de soluţii menite a le corecta/estompa şi, pe cât posibil, a le elimina”.

În cadrul conferinței au mai rostit alocuțiuni domnul RADU IOANID, director în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington D.C., domnul PETRUȚ CIOBANU, conferențiar la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, doamna CRISTINA ROTARU-RADU, director al Institutului Național al Magistraturii, domnul RADU PREDA, director executiv al  Institutului  de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, domnul RĂZVAN HORAŢIU RADU, Agent al Guvernului României pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, doamna TAMARA MANEA, inspector judiciar la Inspecţia Judiciară, doamna TEODORA ROSETI, director de programe al Asociației ACCEPT, și doamna GEORGIANA GHEORGHE, APADOR – CH.

Sesiunile de formare profesională se vor desfășura în perioada noiembrie 2017 – iunie 2018 în șase orașe din țară, prima dintre ele urmând să se deruleze mâine, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Discursul domnului Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Discursul domnului Ovidiu Predescu, consilierul procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție