Unitatea de Management a Proiectelor (UMP)
Telefon: 021/311.88.71: 021/319.38.27; Fax: 021/311.88.72

PROGRAME ŞI PROIECTE - ALTE FINANŢĂRI stema_rotunda_mica.png
 
► AdaptJust - Accessible Justice for people with disabilities
► Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021, Programul “Justiție” , Proiectul “Lupta împotriva criminalității și corupției”
 Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, Fondul pentru Relaţii Bilaterale de la nivelul programului RO20 „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, proiect ”Dezvoltare instituţională şi formare profesională pentru magistraţi în domeniul managementului cauzelor de violenţă domestică”
► Îmbunătățirea capacității instituționale a autorităților judiciare ucrainene de investigare și rezolvare a cazurilor de mică și mare corupție
► Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 Programul RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare” Proiectul “Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face fată noilor provocări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”
► Norwegian Financial Mechanism 2009 -2014 Programul RO 20 “JAD – Acțiunea comună împotriva violenței în familie”
► ICB NO. IBRD4811RO-MOJ/G-3-1 Implementation of comprehensive Resources Management Syste (RMS) for the Judicial Sector – Sistemul integrat de management al resurselor materiale, financiare şu imane din sistemul judiciar (RMS)