DECLARAŢII DE AVERE stema_rotunda_mica.png
 

În conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, procurorii au obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi de interese la persoana desemnată de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. Conform articolului 6 alin. 1 lit. e) din aceeaşi lege, persoana anterior menţionată are atribuţia de a asigura asigura afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi de interese pe pagina de internet a instituţiei (Consiliul Superior al Magistraturii)

Aspecte legate de modul de completare a declaraţiilor de avere - Material preluat de pe site-ul ANI

Magistraţi → publicate pe site-ul CSM

Magistraţi asimilaţi, specialişti, personal auxiliar de specialitate şi funcţionari publici