PUNCT DE VEDERE - HOTĂRÂRI PREALABILE CIVIL stema_rotunda_mica.png
2023

Arhive: 202220202015 2016

Nr.crt. Data formulării punctului de vedere Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 29.08.2023 Dacă, în ipoteza pronunțării unei soluţii de condamnare a inculpatului care achită integral pretenţiile părții civile, în condițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 20.11.2018), ca urmare a admiterii unui acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile art. 478 și următoarele din Codul de procedură penală, sunt incidente prevederile art. 486 alin. (2) din Codul de procedură penală Dosar nr. 1939/1/2023
Decizia nr. 69 din 23.10.2023
2. 13.09.2023 În interpretarea art. 154 și următoarele raportat la art. 91 alin. (1) și (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, raportat la art. 163 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art. 249 alin. (1), (2) și (8) din Codul de procedură penală din 2010, valorificarea bunurilor aparţinând unei persoanei juridice aflată în procedura de insolvență, când asupra acestor bunuri sunt instituite măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal în vederea reparării pagubelor produse prin infracţiune, generează consecinţa juridică a: 
- Dobândirii, libere de orice sarcini a bunurilor înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței?
- Radierii din cartea funciară a sarcinilor înscrise în baza măsurilor asigurătorii dispuse în vederea acoperirii prejudiciului?
Dosar nr. 1635/1/2023
Decizia nr. 49 din 18.09.2023
3. 26.09.2023 a) Dacă sintagma ,,persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă, poate solicita revocarea ordinului de protecție sau înlocuirea măsurii dispuse” are în vedere numai persoana împotriva căreia s-a dispus emiterea unui ordin de protecție pe durata maximă sau se va interpreta în maniera ,,chiar și o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură de protecție pe o durată maximă, poate cere revocarea ordinului de protecție emis împotriva sa; 
b) Dacă sintagma ,,persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecție pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse” prevăzută la dispozițiile art. 49 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 republicată este imperativă și se alătură celorlalte condiții ce trebuie întrunite cumulativ, așa cum sunt prevăzute în dispozițiile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 217/2003, republicată; 
c) Dacă o persoană împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordin de protecție pe o durată sub maximul prevăzut de lege poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse; 
d) Care este termenul pentru exercitarea căii de atac a apelului ce se declară împotriva sentinței civile prin care se dispune admiterea sau respingerea cererii de revocare a ordinului de protecție: 3 zile de la pronunțarea hotărârii sau 30 de zile de la comunicarea hotărârii
Dosar nr. 1714/1/2023
Decizia nr. 63 din 02.10.2023