RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE CIVILĂ stema_rotunda_mica.png
2024

 

Arhive: 202320222021202020192018201720162015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
  Jurisprudenţă istorică 1994-2003

 

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 23.01.2024 În interpretarea şi aplicarea art. 34 din Legea nr. 155/2010 a poliției locale coroborat cu art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, stabilirea drepturile salariale ale personalului poliției locale trebuie sau nu să se facă în același cuantum cu drepturile salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului?

Dosar nr.2948/1/2023
Decizia nr.1 din 19.02.2024

2. 26.01.2024 În considerarea prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 32 și 33 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, raportat la prevederile art. 197, art. 470 alin. (2) și (3), respectiv art. 486 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă, există obligaţia timbrării cererilor de chemare în judecată și a căilor de atac introduse sau declarate de către debitor anterior deschiderii procedurii de insolvență și însușite de către practicianul în insolvență desemnat în procedură? Dosar nr.2975/1/2023
Decizia nr.2/26.02.2024
3. 22.02.2024 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5 și art. 20 din Legea  nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, prestarea activității specifice, de reprezentare juridică, se poate realiza de către consilieri juridici, în calitatea lor de funcționari publici (în cazul unei autorități, instituții publice sau persoană juridică de drept public) sau de angajați cu contract individual de muncă (în cazul unei instituții sau a unei persoane juridice de drept public ori de drept privat), independent de înscrierea acestora în Tabloul profesional al Consilierilor Juridici ținut de Colegiile Consilierilor Juridici din România, sau, dimpotrivă, aceasta reprezintă o condiție sine qua non pentru desfășurarea activității specifice de reprezentare juridică. Dosar nr.390/1/2024
Decizia nr.7/22.04.2024
4. 08.03.2024 „Dacă prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) din Decretul-Lege nr. 118/1990 au în vedere și persoanele înrolate în armata maghiară, care au fost constituite prizonieri de către partea sovietică după data de 23 august 1944 sau, fiind       constituite ca atare înainte de această dată, au fost menținute în captivitate    după data de 23 august 1944”
+ Precizări înaintate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la data de 20.03.2024

Dosar nr.117/1/2024
Decizia nr.5/25.03.2024

5. 29.03.2024 Timbrajul acţiunilor având ca obiect repararea prejudiciului cauzat prin punerea în aplicare a prevederilor art. I pct.13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscale-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, art. I alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, art. I alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, prin care indemnizaţiile demnitarilor (primar şi viceprimar) au fost înghețate succesiv la acelaşi nivel cu cel corespunzător anului 2019, prin raportare la salariul minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare în anul 2019, întemeiate în drept pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, promovate de sindicat în numele unor salariaţi, primari şi viceprimari ai unor comune sau orașe. Dosar nr.378/1/2024
Decizia nr.6/22.04.2024
6. 11.04.2024 Interpretarea și aplicarea neunitară a dispozițiilor art. 75 alin. (1) și art. 278 alin. (1) din Codul muncii, raportate la prevederile art. 2553 alin. (1) din Codul civil și ale art. 181 alin. (1) pct. 2 și alin. (2) din Codul de procedură civilă, având ca obiect modalitatea de calcul al termenului de preaviz, respectiv dacă aceasta include sau nu și ziua în care a fost comunicată notificarea privind încetarea contractului individual de muncă, respectiv ziua în care s-a împlinit termenul Dosar nr.471/1/2024
Decizia nr.8/20.05.2024
7. 16.04.2024 Dacă, în baza prevederilor art. 616 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, asociațiile și fundațiile înființate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, pot avea ca scop și/sau ca obiectiv organizarea de activități specifice arbitrajului instituționalizat?

 

8. 24.04.2024 În interpretarea  art. 113 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, o instituție bancară este ținută să furnizeze informații protejate de secretul bancar privind conturile bancare ale unui client defunct către moștenitorii clientului defunct, de la data deschiderii contului bancar sau de la data deschiderii moștenirii clientului defunct? Dosar nr.679/1/2024
Decizia nr.9/20.05.2024