RECURSURI ÎN INTERESUL LEGII - ÎN MATERIE PENALĂ stema_rotunda_mica.png
2024

Arhive: 20232022202120202019201820172016 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Nr.crt. Data promovării recursului
în interesul legii
Obiectul recursului în interesul legii Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 16.05.2024 „În interpretarea și aplicarea unitară a art. 174 și a art. 154 alin. 2 din Codul penal, prin data săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale, în cazul infracțiunilor unice prevăzute de art. 289-292 din Codul penal, în ipoteza în care sunt realizate, la date diferite, mai multe modalități alternative ale elementului material, se înțelege data comiterii ultimei modalități alternative/ultimului act de executare al ultimei modalități”.  
2. 17.05.2024 „Dacă infracțiunea de delapidare în formă atenuată, prevăzută de art.295 alin.1 raportat la art.308 alin.1 din Codul penal poate fi încadrată în noțiunea de infracțiune contra patrimoniului la care se referă art.139 alin.2 și art.152 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală”.  
3. 05.06.2024 În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 587 alin. 3 din Codul de procedură penală, instanța competentă să soluționeze contestația formulată împotriva sentinței pronunțate la judecătorie în materia liberării condiționate este tribunalul în a cărui circumscripție se află locul de deținere a persoanei condamnate la data formulării contestației sau tribunalul ierarhic superior judecătoriei care a pronunțat sentința contestată, în a cărei circumscripție se afla locul de deținere la data formulării cererii.