MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 

Atribuţii şi conducere

1. Biroul de informare şi reiaţii publice este subordonat direct procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie si Justitie

2. Personalul din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:

  1. îndeplineşte, potrivit legii, activităţile de informare publică;
  2. întocmeşte şi actualizează anual Buletinul informativ privind liberul acces la informaţiile publice, potrivit legii;
  3. realizează informarea publicului asupra activităţii Ministerului Public, inclusiv publicarea pe site a acestor informaţii, şi răspunde presei în numele instituţiei, prin unul sau mai mulţi purtători de cuvânt;
  4. transmite comunicate şi buletine de presă, organizează conferinţe de presă şi interviuri şi asigură reprezentarea Ministerului Public la manifestări care privesc activitatea parchetelor;
  5. prezintă procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cererile de interviuri ale reprezentanţilor mass-mediei şi propune locul şi condiţiile în care vor fi acordate;
  6. realizează informarea şi documentarea cu privire la activitatea de urmărire penală din care ar putea rezulta date şi informaţii de interes public;
  7. întocmeşte proiectele comunicatelor de presă, iar după aprobarea lor de către procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, le difuzează operativ mass-mediei;
  8. monitorizează articolele din presa centrală şi, cu sprijinul structurilor teritoriale, pe cele din presa locală, cu privire la reflectarea activităţii Ministerului Public, şi întocmeşte zilnic o notă în acest sens;
  9. colaborează cu direcţiile, secţiile şi celelalte compartimente din cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea de răspunsuri la subiectele sau activităţile care pot genera interes din partea opiniei publice, în domeniul de activitate al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acestea fiind obligate să asigure datele şi informaţiile solicitate, potrivit art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
  10. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

3. Biroul de informare şi relaţii publice poate fi condus de un procuror desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori de un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică sau specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen. Conducătorul biroului îndeplineşte şi funcţia de purtător de cuvânt.