MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
BIROUL JURIDIC
 

 
Atribuţiile Biroului juridic 

 1. Biroul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Ministerului Public, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
 2. Personalul Biroului juridic are următoarele atribuţii:
 1. redactează acţiuni, întâmpinări, cereri de chemare în garanţie, cereri de intervenţie, cereri reconvenţionale, cereri de suspendare, contestaţii la executare, motive de apel sau de recurs, concluzii scrise, referate, note şi alte lucrări prevăzute de lege;
 2. exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cauze în care este parte Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau alte parchete şi ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legitime ale instituţiei, potrivit legii;
 3. reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii;
 4. asigură asistenţă de specialitate juridică în lucrările cu caracter juridic ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, îndrumă şi coordonează metodologic activitatea consilierilor juridici de la parchetele de pe lângă curţile de apel;
 5. colaborează la întocmirea actelor specifice instituţiei, vizând activitatea Biroului juridic;
 6. avizează, din punct de vedere al legalităţii, actele juridice pe care le încheie instituţia;
 7. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite de procurorul ierarhic superior, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 
Conducerea Biroului juridic şi atribuţiile acesteia

 1. Biroul juridic funcţionează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este condus de un şef birou- consilier juridic, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
 2. Şeful Biroului juridic are următoarele atribuţii:
 1. repartizează personalului din subordine, spre soluţionare, lucrările de competenţa biroului şi urmăreşte soluţionarea acestora în mod corespunzător şi la termenele stabilite prin lege sau de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 2. se informează în permanenţă despre toate actele normative specifice activităţii biroului şi asigură prelucrarea acestora personalului din subordine;
 3. săptămânal, lunar şi anual, după caz, prezintă conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie volumul de activitate şi orice relaţii care îi sunt solicitate din domeniul său de activitate;
 4. îl informează pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu activitatea desfăşurată;
 5. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.