MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

BULETINUL INFORMATIV AL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC

 

CATEGORIE DE INFORMAŢII UNDE POATE FI ACCESATĂ INFORMAŢIA
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorității sau instituţiei publice http://www.mpublic.ro/ro/content/legislatie-privind-organizarea-si-functionarea-institutiei
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice Secții componente: http://www.mpublic.ro/ro/content/sectii-componente
Regulamentul de ordine interioară al parchetelor: http://www.mpublic.ro/ro/content/regulament-de-ordine-interioara
Organigrama aprobată conform legii: 
http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/organigrama_oct_2015.pdf
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice Conducere: http://www.mpublic.ro/ro/content/conducere
Funcţionarul responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:  domnul ALEXANDRU-DANIEL IONESCU, procuror șef al Biroului de informare și relații publice și purtător de cuvânt al instituției
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice http://www.mpublic.ro/ro/content/contact
e) audienţe http://www.mpublic.ro/ro/content/contact
f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil http://www.mpublic.ro/ro/content/raport-de-activitate
g) programele şi strategiile proprii autorităţii http://www.mpublic.ro/ro/content/comisia-europeana
h) lista cuprinzând documentele de interes public http://www.mpublic.ro/ro/content/documente-interes-public
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituției publice http://www.mpublic.ro/ro/content/documente-conform-legii