MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Declasificare protocol SRI - ÎCCJ - PÎCCJ

                                                                                                           18 iunie 2018

 

 

 

COMUNICAT

 

 

 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este abilitat să facă publice următoarele:

Procedura de declasificare a Protocolului de cooperare încheiat în anul 2009 între Serviciul Român de Informaţii, Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiție a fost definitivată la data de 14 iunie 2018.

Documentul în cauză poate fi consultat accesând următorul link:

http://www.mpublic.ro/sites/default/files/PDF/protocol_declasificat_sri_piccj_iccj.pdf

Protocolul a vizat exprimarea acordului instituţiilor pentru crearea unui sistem informatic şi de comunicaţii (SIC), astfel încât transmiterea documentelor privind emiterea mandatelor de securitate naţională, elaborate în baza Legii nr. 51/1991 privind securitatea naţională şi a Legii nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, să fie realizată în format electronic. În acest context, protocolul are natura juridică a unui acord privind crearea SIC, prealabil acreditării sistemului, cerinţă impusă de actele normative privind acreditarea sistemelor informatice şi de comunicaţii care vehiculează informaţii secrete de stat.

Menționăm că nu au fost încheiate acte adiționale privind extinderea domeniului de cooperare sau acte de modificare a conținutului protocolului. Totodată, precizăm că acesta nu a vizat procedura și responsabilitățile instituțiilor privind autorizarea activităților specifice de culegere de informații și emitere a mandatelor de securitate națională, acestea fiind reglementate la data încheierii protocolului de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, iar începând cu data de 1 februarie 2014 de Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională.

Protocolul şi-a încetat efectele prin atingerea scopului pentru care a fost semnat, și anume la 18 septembrie 2012, dată la care Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a aprobat documentația privind acreditarea de securitate a SIC. ORNISS a emis un certificat de acreditare de securitate pentru funcţionarea sistemului informatic şi de comunicaţii creat între Serviciul Român de Informaţii – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Subliniem faptul că, în cursul lunii aprilie, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie și Justiție a inițiat procedura de declasificare a tuturor protocoalelor încheiate cu Serviciul Român de Informaţii, respectiv cu Ministerul Afacerilor Interne.

Aceste documente și-au încetat aplicabilitatea întrucât fie au devenit caduce, ca urmare a Deciziei nr. 51/2016 a Curţii Constituţionale a României şi a schimbării cadrului legislativ, fie         și-au încetat efectele ca urmare a denunțării de către părțile semnatare.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis acordul de declasificare instituțiilor cosemnatare, iar la momentul finalizării procedurilor vom comunica public informații cu privire la aceste protocoale, respectiv data încheierii, data declasificării și domeniul de cooperare vizat de fiecare în parte.