CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2018

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 10.01.2018 - Dacă pentru a fi întrunite elementele constitutive ale  infracţiunii de părăsire a locului accidentului  prev. de art. 338 alin 1 Cod penal cu trimitere la dispoziţiile art. 75 alin 1 lit. b din OUG 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice,  este necesar ca victima accidentului să prezinte leziuni consemnate într-un act medical, cuantificabile (rănirea) într-un număr de zile de îngrijiri medicale sau nu, în orice situaţie, dacă este necesară existenţa unui certificat medico-legal.
- Ce se înţelege prin termenul de rănire prevăzut de art. 75 alin. 1 lit. b din OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, din punct de vedere juridic, având în vedere că Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte rana ca fiind o „ruptură internă sau exterioară a ţesutului unei fiinţe vii, sub acţiunea unui agent distrugător, leziune, plagă.
Decizia nr. 5/28.02.2018
Admis
2. 10.01.2018 1).Dacă judecătorul de cameră preliminară poate verifica legalitatea încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus prelungirea măsurii de supraveghere tehnică;
2).Dacă prelungirea supravegherii tehnice poate fi dispusă după expirarea mandatului de supraveghere tehnică emis iniţial.

Decizia nr. 2/08.02.2018
Respins

3. 11.01.2018 Modalitatea de interpretare a dispozițiilor art. 297 Cod penal, respectiv art. 246 Cod penal de la 1969, în sensul de a lămuri dacă este îndeplinită condiția tipicității infracțiunii de abuz în serviciu sau a intervenit dezincriminarea, ca efect al Deciziei Curții Constituționale nr. 405/15.06.2016.

Decizia nr. 1/08.02.2018
Respins

4. 21.03.2018 În interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013, pentru determinarea restului de pedeapsă rămas neexecutat în vederea aplicării tratamentului sancţionator de la art. 104 alin. 2 coroborat cu art. 43 alin. 1 Cod penal, trebuie recalculată, începând cu data de 24.07.2012, „perioada executată efectiv” din pedeapsa din executarea căreia inculpatul a fost liberat condiţionat anterior intrării în vigoare a Legii nr.169/2017 (prin considerarea ca executate, suplimentar, a 6 zile din pedeapsa aplicată pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiţii necorespunzătoare, cu efectul micşorării restului rămas neexecutat din pedeapsa anterioară)? Decizia nr. 7/26.04.2018
Admis
5. 21.03.2018 Dacă infracţiunea prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea 78/2000 este o infracţiune economică de natură a-i fi aplicabile dispoziţiile art. 74 ind.1 din Codul penal 1968? Decizia nr. 6/26.04.2018
Respins
6. 17.04.2018 Dacă pentru întrunirea tipicităţii infracţiunii prevăzute de art. 196 alin.1 Cod penal, privind vătămarea corporală din culpă, sintagma din teza I a acestui text incriminator, respectiv „(…)sub influenţa băuturilor alcoolice(…)”, trebuie interpretată ca referindu-se la un anumit grad de îmbibaţie  de alcool pur în sânge, eventual cel indicat de legiuitor la art. 336 alin.1 Cod penal, sau, indiferent de gradul de îmbibaţie alcoolică în sânge, este atrasă răspunderea penală a oricărei persoane care săvârşeşte o vătămare corporală din culpă sub această modalitate normativă, dacă a consumat alcool depistabil prin mijloace tehnice sau medico-legale prevăzute de legislaţie. Decizia nr. 8/23.05.2018
Admis
7. 21.05.2018 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art.274 din Codul de procedură penală inculpatul minor faţă de care s-a luat o măsură educativă prev. de art.115 din Codul penal, poate fi obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat. Decizia nr. 9/19.06.2018
Respins
8. 07.06.2018 Care este natura juridică a  termenului  de 10 zile prevăzut de art. 318  alin. 12 Cod procedură penală, dacă este un termen de decădere sau de recomandare. Decizia nr. 11/12.09.2018
Respins
9. 08.06.2018 Dacă activitatea de procurare, ca modalitate alternativă a operaţiunii cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, astfel cum această noţiune este definită de art. 2 lit. b din Legea nr.194/2011 şi incriminată la art. 16 din aceeaşi lege, se referă la procurare ca activitate legală de import, export ori intermediere de produse sau priveşte procurarea unor astfel de produse în orice împrejurare şi cu orice titlu, inclusiv de către consumatorul final al produselor susceptibile a avea efecte psihoactive. Decizia nr. 10/12.09.2018
Admis
10. 18.06.2018 Dacă interdicţia absolută de suspendare a judecăţii cauzei, în materie penală, prevăzută de art.367 alin.9 din Codul de procedură penală, se raportează la interpretarea sintagmei „ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate„ ca având înţelesul „invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate” sau „ sesizarea Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate„ invocată în condiţiile cumulative prevăzute de art.29 din Legea nr. 47/1992, după statuarea preliminară de către instanţa de trimitere privind îndeplinirea condiţiilor pentru sesizarea Curţii Constituţionale. Decizia nr. 12/12.09.2018
Respins
11. 28.06.2018 Dacă medicul care funcţionează în cadrul unei societăţi comerciale care are contract de prestări servicii medicale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 alin. 1 din Codul penal, se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută de dispozițiile art. 175 alin. 2 teza a II-a din Codul penal. Decizia nr. 13/12.09.2018
Respins
12. 16.07.2018 Care este numărul de judecători ce intră în componenţa completului de judecată învestit cu soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei hotărâri date de către instanţa de apel într-o cauză având ca obiect contestaţie la executare întemeiată pe disp. art.598 alin.1 lit.c teza I Cod procedură penală şi care vizează o hotărâre ce a fost pronunţată potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală anterior. Decizia nr. 14/26.09.2018
Respins
13. 02.08.2018 În interpretarea dispoziţiilor art. 43 alin. 1 şi alin. 5 Cod penal, pentru pedeapsa anterioară ce constituie primul termen al recidivei,  prin pedeapsă  “executată sau considerată ca executată” se are în vedere pedeapsa astfel recalculată urmare a aplicării art. 55 ind. 1 din Legea nr. 254/2013 sau durata pedepsei aplicată anterior prin hotărârea definitivă de condamnare calculată conform dispoziţiilor art. 71 C.p. raportat la art. 186 C.p. Decizia nr. 15/26.09.2018
Admis
14. 07.08.2018 Motivarea sentinţei penale de către o persoană care a avut calitatea de judecător în  momentul pronunţării, dar care nu o mai are în momentul redactării motivelor, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare, reprezintă un motiv de nulitate absolută a hotărârii respective, în temeiul art.281 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală raportat la art.406 alin.2 din același cod. Decizia nr. 16/11.10.2018
Respins
15. 21.08.2018 Să se stabilească dacă în interpretarea dispozițiilor art.189, alin.1, lit.e din Codul penal prin raportare la dispozițiile art.169 din Codul penal, intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art.189, alin.1 lit.e din Codul penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentativă la infracţiunea de omor? Decizia nr. 17/11.10.2018
Admis
16. 07.11.2018 Dacă acțiunea unică de transport, respectiv deținerea fără drept pentru consum a drogurilor de risc sau de mare risc pe teritoriul altui stat și, ulterior, pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracțiunilor prevăzute de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000 în concurs formal de infracțiuni sau constituie infracțiunea unică prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000. Decizia nr. 18/05.12.2018
Respins
17. 04.12.2018 Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal – în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubină/soţie a inculpatului;
Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal – în modalitatea „obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei” lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubina/soţie a inculpatului;
Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal – în modalitatea săvârşirii întregii activităţi de prostituţie pe teritoriul altui stat in care aceasta activitate este autorizată potrivit legii lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii.
Decizia nr. 01/15.01.2019
Respins
18. 20.12.2018 Fapta de sustragere de la executarea măsurii de siguranţă prevăzută în art. 112 lit. d) din Codul penal anterior (din 1969) („interzicerea de a se afla în anumite localităţi”) se regăseşte în incriminarea de la art. 288 alin. (1) C.pen. (sub forma sustragerii de la executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă, pedeapsă prevăzută de art. 66 alin.1 lit.l) C.pen.), sau a fost dezincriminată ca urmare a abrogării Codului penal anterior la data intrării în vigoare a Legii nr. 187/2012 (respectiv, 1 februarie 2014)? Decizia nr. 02/30.01.2019
Admis