CONCLUZII HOTĂRÂRI PREALABILE stema_rotunda_mica.png
Cauze ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
2019

 

Nr.crt. Data formulării
concluziilor
Obiectul  Decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție
1. 23.01.2019 Dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 din Codul de procedură penală instanța de judecată poate, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei, să intervină asupra individualizării pedepsei cu privire la care procurorul și inculpatul au ajuns la un acord, cu consecinţe directe asupra reducerii pedepsei? Dosar nr.3384/1/2018
Decizia nr.4 din 26.02.2019
2. 31.01.2019 În interpretarea dispoziţiilor art. 67 alin. (3) din Legea nr. 304/2004,  art. 88 ind.8 alin. (2) din Legea nr. 207/2018 şi a art. 3 alin. (1) lit. c) ind.2 din O.U.G. nr. 43/2002, participarea la şedinţele de judecată în cauzele de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, în care urmărirea penală s-a efectuat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, se  asigură de procurori din cadrul Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie ? Dosar nr.3394/1/2018 conexat cu nr.77/1/2019
Decizia nr.3 din 26.02.2019
3. 15.02.2019 1.Dacă, în interpretarea art. 155 alin. 1 Cod penal, cauza de întrerupere a cursului prescripţiei răspunderii penale constând în îndeplinirea unor acte de procedură în cauză îşi produce efectele numai în cazul oricărui act de procedură care, potrivit legii, trebuie comunicat suspectului sau inculpatului în desfăşurarea procesului penal.
2. Dacă actele de procedură îndeplinite anterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei nr. 297/26.04.2018 a Curţii Constituţionale, cu respectarea art. 155 alin. 1 Cod penal, în forma în vigoare la data efectuării lor, au condus la întreruperea cursului prescripţiei răspunderii penale în cauzele aflate pe rol.
Dosar nr.41/1/2019 conexat cu nr.73/1/2019
Decizia nr.5 din 21.03.2019
4. 15.02.2019 Dacă acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 Cod penal, presupune în mod necesar punerea în mișcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie? Dosar nr.144/1/2019 
Decizia nr.6 din 21.03.2019
5. 22.02.2019 Dacă interpretarea dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 permite, în cadrul contestaţiei la executare formulate în baza art. 598 lit. d Cod procedură penală, schimbarea încadrării juridice şi a regimului sancţionator avut în vedere la momentul judecării cauzei, ca o consecinţă a recalculării pedepsei „executate sau considerată ca executată”, astfel recalculată, urmare aplicării dispoziţiilor art. 55 ind.1 din Legea nr. 254/2013 cu raportare la art. 43 alin. (1) şi (5) Cod penal. Dosar nr.225/1/2019 
Decizia nr.7 din 21.03.2019
6. 04.03.2019 Dacă în interpretarea art.421 punctul 2 lit.b teza a II - a Cod procedură penală, noţiunea de faptă, din sintagma „(…)instanţa nu s-a pronunţat asupra unei fapte reţinute în sarcina inculpatului prin actul de sesizare (…)”, include în sfera sa de conţinut şi înţelesul unui act material din cuprinsul unei infracţiuni continuate, astfel cum este acesta definit la art.35 alin.(1) Cod penal, respectiv  „acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni”? Dosar nr. 376/1/2019 
Decizia nr. 9 din 17.04.2019
7. 13.03.2019 Dacă noţiunea de rănire a uneia sau a mai multor persoane prev. de art. 75 alin. (1) lit. b din OUG 195 din 2002 raportat la art. 338 alin. (3) Cod penal, articol care defineşte accidentul de circulaţie ca si situaţie premisă a infracţiunii de părăsire a locului accidentului prev. de art. 338 alin. (1) Cod penal, are in vedere si autorănirea (când singura persoană rănită este însuşi conducătorul singurului vehicul/autovehicul implicat in accident). Dosar nr.228/1/2019 
Decizia nr.8 din 21.03.2019
8. 19.03.2019 Poate fi subiect activ al infracţiunii de mărturie mincinoasă participantul la comiterea unei infracţiuni care a fost judecat separat de ceilalţi participanţi şi audiat ulterior ca martor în cauza disjunsă cu privire la aceşti din urmă participanţi? Dosar nr. 377/1/2019 
Decizia nr. 10 din 18.04.2019
9. 19.03.2019 Dacă regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei, inclusiv sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal 1969, indiferent de felul pedepsei aplicate pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, şi în cazul în care suspendarea condiţionată a executării pedepsei a fost dispusă după intrarea în vigoare a Codului penal actual, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile. Dosar nr.404/1/2019 
Decizia nr.12 din 07.05.2019
10. 26.03.2019 În cazul anulării amânării aplicării unei pedepse, urmate de suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante, termenul de supraveghere, stabilit potrivit dispoziţiilor art.92 cod penal, se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care anterior s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care se dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante? Dosar nr.577/1/2019 
Decizia nr.13 din 07.05.2019
11. 29.03.2019 În aplicarea art.539 alin.2 din Codul de procedură penală, în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a din Codul de procedură penală? Dosar nr. 525/1/2019 conexat cu 
nr. 526/1/2019
Decizia nr. 11 din 17.04.2019
12. 17.05.2019 - Dacă dispoziţiile art. 43 alin. 2 C.p. presupun ca toate infracţiunile concurente să fie săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial sau sunt aplicabile şi în ipoteza în care una dintre ele este în concurs şi cu cea care atrage starea de recidivă.
- În situaţia în care infracţiunea dedusă judecăţii este în stare de recidivă postcondamnatorie şi concurentă cu infracţiuni aflate succesiv în stare de recidivă postcondamnatorie, în aplicarea art. 43 alin. 2 C.p. se contopesc pedepsele individuale şi se adaugă restul de pedeapsă neexecutat iniţial sau se contopeşte pedeapsa aplicată în cauză cu ultima pedeapsă rezultantă ca efect al recidivelor succesive.
Dosar nr. 1086/1/2019 
Decizia nr. 14 din 12.06.2019
13. 19.06.2019 Dacă, potrivit art. 334 alin. 4) din Codul penal, un vehicul înmatriculat în alt stat, pentru care nu este încheiat un contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă valabil, se circumscrie noţiunii de „vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România”. Dosar nr. 1274/1/2019 
Decizia nr. 15 din 24.09.2019
14. 19.06.2019 Dacă Serviciul de Probaţiune face parte din categoria subiecţilor procesuali la care  hotărârea  atacată  se  referă,  în sensul  art. 425 ind.1  alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la  art.  34 din Codul de procedură penală  cu  aplicarea  art.  29  din Codul de procedură penală care definesc noţiunea  de  subiect  procesual  şi respectiv de participant  la  procesul  penal. Dosar nr. 1449/1/2019 
Decizia nr. 16 din 24.09.2019
15. 08.07.2019 În cazul infracțiunii prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, comisă în modalitatea alternativă a folosirii sau prezentării cu rea-credință de documente false, în condițiile în care documentele respective sunt înscrisuri sub semnătură privată este o infracțiune complexă, ce absoarbe în conținutul său infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată”, atunci când aceasta este săvârșită (în forma autoratului sau a instigării) de aceeași persoană care folosește aceste înscrisuri și obține ulterior, pe nedrept, fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele ei sau cele două infracțiuni își păstrează autonomia, existând un concurs real de infracțiuni între infracțiunea de „fals în înscrisuri sub semnătură privată” și infracțiunea prevăzută de art. 18 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 78/2000. Dosar nr. 1412/1/2019 
Decizia nr. 3 din 20.01.2020
16. 09.08.2019 Dacă în cazul infracţiunii prev.de art. 336 alin.1) C.p., este obligatoriu, având în vedere decizia Curţii Constituţionale a României nr. 732/2014, să se stabilească îmbibaţia alcoolică de la momentul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere; În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea precedentă, dacă în faţa primei instanţe s-a urmat procedura simplificată, poate fi administrată direct în apel expertiza având ca obiectiv calculul retroactiv al alcoolemiei. Dosar nr. 1816/1/2019 
Decizia nr. 17 din 24.09.2019
17. 21.08.2019 Dacă obligaţia inculpatului de a nu conduce vehicule anume stabilite, impusă de organul judiciar pe timpul măsurii preventive a controlului judiciar conform art. 215 alin. 2 lit. i Codul de procedură penală, constituie o suspendare a exercitării dreptului de a conduce şi întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii prevăzute de art. 335 alin. 2 Codul penal. Dosar nr. 1878/1/2019 
Decizia nr. 18 din 29.10.2019
18. 28.08.2019 Pot fi reținute în sarcina aceluiași inculpat, în concurs real de infracțiuni conform art. 38 alin. 1 Cod penal, infracțiunile de contrabandă calificată, prev. de art. 270 alin. 1 și alin. 3 și art. 274 din Legea nr. 86/2006 și constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 alin. 1, 2, 3 și 6 Cod penal, dacă membrii grupului infracțional sunt aceiași cu participanții din cadrul infracțiunii de contrabandă calificată? Dosar nr. 1989/1/2019 cx cu
2018/1/2019
Decizia nr. 20 din 29.10.2019
19. 11.09.2019 În interpretarea disp. art. 16 alin.1 lit.i C.p.p., încheierea definitivă pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, prev. de art. 335 alin.4 C.p.p. prin care s-a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmăririi penale, poate fi asimilată cauzei de încetare a procesului penal? Dosar nr. 1899/1/2019 
Decizia nr. 19 din 29.10.2019
20. 30.09.2019 În interpretarea art. 1 alin. (2) rap. la art. 10 alin. (2), 102 alin. (2) şi (3) şi 281 alin. (2) C. proc. pen., în situaţia în care este invocată nulitatea absolută cu consecinţa excluderii unor mijloace de probă, este respectat dreptul la un proces echitabil al inculpatului dacă instanţa se pronunţă asupra nulităţii doar prin hotărârea prin care soluţionează şi fondul cauzei? Dosar nr. 2041/1/2019 
Decizia nr. 21 din 29.10.2019
21. 18.10.2019 În aplicarea dispoziţiilor art. 55 ind.1 alin. 1 din Legea nr. 254/2013, modificată prin Legea nr. 169/2017, referitoare la compensarea în cazul cazării în condiţii necorespunzătoare a persoanelor private de libertate, dacă la calcularea pedepsei efectiv executate se are în vedere şi o pedeapsă executată la termen anterior pedepsei care se execută la acest moment şi în privinţa căreia nu au fost aplicabile dispoziţiile legale referitoare la instituţia liberării condiţionate. Dosar nr. 2353/1/2019 
Decizia nr. 22 din 27.11.2019
22. 01.11.2019 Dacă, în cazul infracţiunii de abandon de familie, prevăzută de art.378 alin. (1) lit.c) din Codul penal, prin sintagma „săvârşirea faptei” prevăzută de dispoziţiile art. 296 Cod procedură penală (relevantă pentru calcularea termenului de introducere a plângerii prealabile) se înţelege data încetării inacţiunii (data epuizării infracţiunii de abandon de familie) sau data consumării infracţiunii (expirarea perioadei de 3 luni pe durata căreia autorul a rămas în pasivitate). Dosar nr. 2433/1/2019 
Decizia nr. 2 din 20.01.2020
23. 03.12.2019 Dacă martorul denunțător beneficiar al cauzei de nepedepsire, prevăzute la art. 290 alin. 3 Cod penal poate fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 Cod penal sau de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269 Cod penal.

Dosar nr. 2721/1/2019 
Decizia nr. 1 din 16.01.2020

24. 30.12.2019 Dacă dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 682/2002 pot fi interpretate ca reprezentând o cauză de micşorare a pedepsei, în sensul art. 598 alin.1 lit.d Cod procedură penală? Dosar nr. 3064/1/2019 
Decizia nr. 4 din 13.02.2020