MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ

 

Nr. crt. Anul încheierii Denumire protocol Valabilitate
1. 2019 - Protocol MJ-M.Public-UNBR privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaților - în vigoare
2. 2018 - Protocolul de cooperare în domeniul combaterii corupției între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Direcția Generală Anticorupție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - în vigoare
- Acord de colaborare cu Academia Română - în vigoare
 - Acord de colaborare cu Fundația  Greenpeace CEE România - în vigoare
 - Protocol de colaborare cu Ministerul Mediului - în vigoare
3. 2017 - Adresa PÎCCJ privind încetarea efectelor unor protocoale – 13 martie 2017  
3. 2016 - Protocol privind cooperarea între SRI și Ministerul Public privind condițiile de acces la Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor - în vigoare
 - Protocol privind organizarea cooperarii intre SRI si PICCJ  pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin potrivit legii - și-a încetat efectele, prin acordul părților semnatare (adresa SRI din 06.03.2017, adresa PICCJ din 13.03.2017)
 - Protocol de cooperare PÎCCJ-CNSAS privind punerea la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru soluţionarea unor cauze - în vigoare
4. 2015  - Protocol cooperare cu MAI- DIPI  – a devenit caduc ca urmare a Deciziei nr. 51/2016 a Curții Constituționale a României și a adoptării O.U.G. nr. 76/2016, fiind denunțat expres de către părțile semnatare la data de 30 martie 2018
- Protocol de colaborare  PICCJ- CRJ - in vigoare
5. 2014  - Protocol cooperare  cu MAI – și-a încetat efectele la data intrării în vigoare a Protocolului de cooperare cu MAI – DIPI din 2015 (poziția 2 din tabel), fiind denunțat expres de părțile semnatare la data de 30.03.2018
6. 2013  - Protocol cooperare PICCJ-ANI  - in vigoare
7. 2013  - Protocol PÎCCJ-ANAF în scopul prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale şi vamale  - in vigoare
8. 2012  - Protocol de cooperare cu SRI privind crearea cadrul tehnic necesar schimbului de informații prin intermediul Sistemului Informatic Integrat - și-a încetat efectele prin acordul părților semnatare, în luna martie 2017
9. 2011  - Protocol cooperare cu MAPN privind acordarea de sprijin reciproc – și-a încetat valabilitatea pe 20 aprilie 2018 prin denunțare
10. 2009  - Protocol cu SRI și ÎCCJ privind securitatea națională - şi-a încetat efectele la 18 septembrie 2012 prin atingerea scopului pentru care a fost semnat
 - Protocol de colaborare cu SRI privind securitatea națională - cap. III-VI din protocol și-au încetat efectele la data intrării în vigoare a Deciziei Curții Constituționale nr. 51/2016, iar restul dispozițiilor și-au încetat efectele la data de 8 decembrie 2016, în mod expres prin abrogare, dispusă prin acordul părților semnatare. Aspectele privind încetarea aplicabilității protocolului și denunțarea acestuia au fost reconfirmate ulterior, prin acordul părților semnatare, la data de 13 martie 2017
11. 2005 - Protocol de cooperare cu SRI în domeniul securității naționale - și-a încetat aplicabilitatea, în mod expres, la data de 4 februarie 2009, conform art. 64 alin. 2 lit. a din Protocolul de cooperare cu SRI din anul 2009 (publicat la poziția 5 din tabel)
12. 2005 - Protocol de cooperare PICCJ – DGIPI - si-a incetat aplicabilitatea la 15.08.2015