MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
   

europass.gif

 

 

Curriculum Vitae
Europass

 licu_d.jpg

INFORMAŢII PERSONALE  
  Nume/Prenume   DIMITRIE BOGDAN LlCU
  Adresă   B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti, România
  Telefon    -
Fax    - 
E-mail   -
Naţionalitate  Română 
  Data naşterii   24 noiembrie 1969
  Statut civil   Căsătorit, 2 copii
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
 • Perioada   16 mai 2016 - prezent
  Funcţia sau postul ocupat   Adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Activităţi şi responsabilităţi principale   Cele prevăzute de Legea nr.303/2004, Legea nr.304/2004 şi Regulamentul de ordine interioară al parchetelor
Numele şi adresa angajatorului   Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, delegat prin Ordinul nr.836 din 9 mai 2016 al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă de 6 luni
• Perioada  16 mai 2013 - 16 mai 2016
  Funcţia sau postul ocupat  Prim-adjunct al  procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Cele prevăzute de Legea nr.303/2004, Legea nr.304/2004 şi Regulamentul de ordine interioară al parchetelor
  Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, numit prin Decretul nr.481 din 15 mai 2013 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276 din 16 mai 2013,  pentru un mandat de trei ani
• Perioada  3 ianuarie 2013 - 16 mai 2013
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti detaşat la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor Membru al Plenului Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Cele prevăzute de Legea nr.656/2002, cu modificările şi completările ulterioare
  Numele şi adresa angajatorului  Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
• Perioada  20 februarie 2012 - 3 ianuarie 2013
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii
Activităţi şi responsabilităţi principale  Consilier al preşedintelui
Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Superior al Magistraturii
• Perioada  13 ianuarie 2010 – 17 februarie 2012
  Funcţia sau postul ocupat  Membru ales, cu activitate permanentă
Activităţi şi responsabilităţi principale  Cele prevăzute de Legea nr.317/2004
Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Superior al Magistraturii
• Perioada  12 ianuarie 2009 – 12 ianuarie 2010
  Funcţia sau postul ocupat  Vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii
Activităţi şi responsabilităţi principale  Cele prevăzute de Legea nr.317/2004
Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Superior al Magistraturii
• Perioada  20 februarie 2006 – 11 ianuarie 2009
   Funcţia sau postul ocupat  Membru ales, cu activitate permanentă Coordonator al Comisiei Resurse Umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentant al Consiliului la grupul de lucru „Încredere reciprocă” din cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare
Activităţi şi responsabilităţi principale  Cele prevăzute de Legea nr.317/2004
Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Superior al Magistraturii
• Perioada  29 septembrie 2005 – 20 februarie 2006
    Funcţia sau postul ocupat  Procuror şef Secţie Supraveghere a Urmăririi Penale
Activităţi şi responsabilităţi principale  Conduce, controlează şi îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secţiei de supraveghere a urmăririi penale, luând şi propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative şi cu respectarea legii a lucrărilor şi a dosarelor penale
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, numit prin Ordin al ministrului Justiţiei nr.1896/C/2003
 • Perioada  15 iunie 2005 – 29 septembrie 2005
   Funcţia sau postul ocupat  Organizează şi efectuează controale privind obţinerea, derularea şi utilizarea fondurilor comunitare şi acţionează pentru protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor Uniunii Europene în România. Asigură şi facilitează cooperare dintre instituţiile naţionale implicate în protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Luptă Antifraudă şi statele membre ale Uniunii Europene.
Activităţi şi responsabilităţi principale  Detaşat la Guvernul României – Cancelaria Primului – Ministru
Numele şi adresa angajatorului  Departamentul pentru Lupta Anti-Fraudă
• Perioada  15 iulie 2003 – 15 iunie 2005
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror şef Secţie Supraveghere a Urmăririi Penale
Activităţi şi responsabilităţi principale  Conduce, controlează şi îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secţiei de supraveghere a urmăririi penale, luând şi propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative şi cu respectarea legii a lucrărilor şi a dosarelor penale.
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, numit prin Ordin al ministrului Justiţiei nr.1896/C/2003
 • Perioada  15 aprilie 2001 – 15 iulie 2003
  Funcţia sau postul ocupat  Delegat în funcţia de Procuror şef Secţie Supraveghere a Urmăririi Penale
Activităţi şi responsabilităţi principale  Conduce, controlează şi îndrumă activitatea de îndeplinire a sarcinilor ce revin Secţiei de supraveghere a urmăririi penale, luând şi propunând, după caz, măsurile necesare în vederea rezolvării operative şi cu respectarea legii a lucrărilor şi a dosarelor penale.
  Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, numit prin Ordin al ministrului Justiţiei nr.480/2001
• Perioada  01 februarie 2000 – 15 aprilie 2001
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror
Activităţi şi responsabilităţi principale  Îndrumarea, controlul şi coordonarea activităţii organelor de cercetare penală ale poliţiei din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Economic.
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, numit prin Ordin al ministrului Justiţiei nr.329/2000
• Perioada  15 iunie 1999 – 01 februarie 2000
  Funcţia sau postul ocupat  Procuror delegat
Activităţi şi responsabilităţi principale  Îndrumarea, controlul şi coordonarea activităţii organelor de cercetare penală ale poliţiei din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Economic.
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti
• Perioada  01 decembrie 1996 – 15 iunie 1999
 Funcţia sau postul ocupat  Procuror
 Activităţi şi responsabilităţi principale  Îndrumarea, controlul şi coordonarea activităţii organelor de cercetare penală ale poliţiei din cadrul Secţiei 11 Poliţie
Numele şi adresa angajatorului  Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, numit prin Decretul nr.103 din 05.04.1999 de către Preşedintele României
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 • Perioada  01 octombrie 2004 - 22 martie 2006
  Diploma obţinută  Master
Disciplinele principale studiate  Relaţii internaşionale şi integrare europeană
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Şcoala Superioară de Studii Politice şi Administrative
   Nivelul în calificarea naţională sau internaţională  Masterat
 • Perioada  19 septembrie – 23 septembrie 2005
Diploma obţinută  Curs de perfecţionare
Disciplinele principale studiate  Infracţiuni care aduc atingere intereselor Uniunii Europene, privind corupţia, spălarea banilor, contrabanda şi contrafacerile
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Oficiul European de Luptă Antifraudă
  • Perioada  20 iunie 2005 – 25 iunie 2005
Diploma obţinută  Curs de perfecţionare
Disciplinele principale studiate  Lupta împotriva fraudelor din domeniul fondurilor comunitare
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Oficiul European de Luptă Antifraudă
 • Perioada  2003 - 2004
Diploma obţinută  Master
 Disciplinele principale studiate  Drept penal
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Facultatea de Drept, Universitatea "Nicolae Titulescu", Bucureşti
  Nivelul în calificarea naţională sau internaţională  Masterat
 • Perioada  22 martie 2004 – 18 iunie 2004
Diploma obţinută  Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate  Siguranţa naţională
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Serviciul Român de Informaţii prin Academia Naţională de Informaţii – Colegiul Superior de Siguranţă Naţională
 • Perioada  15 martie 2004 – 22 martie 2004
Diploma obţinută  Curs de specializare în domeniul combaterii contrafacerilor, organizat la Washington D.C. S.U.A.
Disciplinele principale studiate  Combaterea contrafacerii
 • Perioada  15 ianuarie 2003 – 15 iulie 2003
Diploma obţinută  Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate  Securitate naţională
 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Naţională de Apărare – Colegiul Naţional de Apărare
 • Perioada  1991 - 1995
 Diploma obţinută  Diplomă de licență eliberată de Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Disciplinele principale studiate  Drept
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Spiru Haret”, București
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE  
  Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Engleză

Autoevaluare
Nivel European*

 

Engleză 
 

 

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs Oral Exprimare scrisă
  C   C   C   C1   C1
(*)Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
INFORMAŢII ADIŢIONALE Diploma "Meritul Judiciar", clasa a V-a, acordată prin Decretul nr.289 din 28 iulie 2002 de către Preşedintele României