europass.gif

 

 

Curriculum Vitae
Europass

 pg_pentru_cv_0.jpg

INFORMAŢII PERSONALE  
  Nume/Prenume   LAZĂR AUGUSTIN
  Adresă   B-dul Libertăţii nr. 12-14, Bucureşti, Romania, 050706
  Naţionalitate   Română
  Data naşterii   25 octombrie 1956
  Starea civilă   Căsătorit, 2 copii
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  
 • Perioada   28 aprilie 2016 - prezent
  Funcţia deţinută   Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • Perioada   1 ianuarie 2013 - 27 aprilie 2016
  Funcţia deţinută   Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
  Perioada   1 martie 2001 - 31 decembrie 2012
  Funcţia deţinută   Procuror General Adj. al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
  • Descrierea postului   Organizarea, conducerea şi controlul activităţii de urmărire penală desfăşurate de procurori
 Nume/Adresa angajator   Ministerul Public din România
 Tipul activităţii/sector   Justiţie
  Perioada   septembrie 1998 - 28 februarie 2001  
 Funcţia deţinută   Procuror Șef Secţia Anticorupţie, Urmărire penală şi Criminalistică, Parchetul de pe lângă Curtea  Supremă   de Justiţie București
 Descrierea postului   Organizarea, conducerea şi controlul activităţii personalului Secţiei
  • Nume/Adresa angajator   Ministerul Public din România, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie Bucureşti
  • Tipul activităţii/sector   Justiţie
  • Perioada   ianuarie 1998 - august 1998
  Funcţia deţinută   Procuror şef secţie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
  • Descrierea postului   Organizarea, conducerea şi controlul activităţii procurorilor Secţiei de urmărire penală
  • Nume/Adresa angajator   Ministerul Public din România
  • Tipul activităţii/sector   Justiţie
 • Perioada   1990 - decembrie 1997
  • Funcţia deţinută   Procuror criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
  • Descrierea postului   Efectuarea activităţii de urmărire penală, conform legii
  • Nume/Adresa angajator   Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
  • Tipul activităţii/sector   Justiţie
  • Perioada   1 martie 1982 - 1990
  • Funcţia deţinută   Procuror stagiar/Procuror criminalist la Procuratura Alba Iulia
  • Descrierea postului   Efectuarea activităţii de urmărire penală şi criminalistică
  • Nume/Adresa angajator   Procuratura României, Procuratura Alba Iulia
  • Tipul activităţii/sector   Justiţie
  • Perioada   1981 - februarie 1982
  • Funcţia deţinută   Avocat stagiar în Baroul Alba
  • Descrierea postului   Activitate de avocatură conform legii
  • Nume/Adresa angajator   Baroul Alba
  • Tipul activităţii/sector   Justiţie
CALIFICĂRI PROFESIONALE/TRAINING  
 • Perioada   1997-  2003
  • Calificarea/titlu obţinut   Doctor în drept
• Tipul trainingului/calificări/expertiză   Teza de doctorat, Investigarea infracțiunilor în mediul afacerilor
 • Numele/tipul instituţiei organizatoare   Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj - Napoca
 • Perioada   5 - 30 Iunie  2001
  • Calificarea/titlu obţinut   Stagiu de studii  Visitor International Program, Fulbright Act
 Tipul trainingului/calificări/expertiză   Management judiciar
 • Numele/tipul instituţiei organizatoare   Departamentul de Justiţie al Statelor Unite, Washington D.C.
• Perioada   Martie 2000
  Calificarea/titlu obţinut   Vizită de studii
 Tipul trainingului/calificări/expertiză   Investigarea spălării banilor
 • Numele/tipul instituţiei organizatoare   Serviciul Regal de Acuzare, Londra, Marea Britanie
• Perioada   Iunie 1999
  Calificarea/titlu obţinut   Vizită de studii
 Tipul trainingului/calificări/expertiză   Investigarea marii criminalităţi economico-financiare
 Numele/tipul instituţiei organizatoare   Tribunalul de Mare Instanţă Paris, Polul economic financiar
 • Perioada   1977 - 1981
 Calificarea/titlu obţinut   Licenţiat în drept
 Tipul trainingului/calificări/expertiză   LL. B.
 Numele/tipul instituţiei organizatoare   Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj -Napoca , Media 9,92
ABILITĂŢI PERSONALE  
  Limba maternă  Română
Limbi străine cunoscute  Franceză, engleză, italiană

Competenţă Standart European* 

Franceză 
 
Engleză 
 

 Italiană  

Înţelegere Vorbit Scris
Ascultare Citire Interacţionare Vorbire  
  C1   C2   C1   C1   C1
  B1   B2   B1   B1   B1
  B1   B2   B1   B1   B1
(*)Standard European de referinţă pentru limbi străine 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  Profesor univ. dr., materia: drept penal special, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Capacitate de muncă în echipă, abilităţi de comunicare şi interacţionare
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE - Experimentate abilităţi manageriale
- Experimentată capacitate organizatorică
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE TEHNICE - Experimentată capacitate de redactare şi analiză
- Experimentată capacitate de coordonare şi supervizare a activităţii personalului din subordine
- Experimentate abilităţi de definire a priorităţilor în activitate
- Operativitate în luarea deciziilor sub presiune
COMPUTER Abilităţi de op. calculator, certificat de abs. CPI Bucureşti
PERMIS DE CONDUCERE Categoria B
ALTE INFORMAŢII RELEVANTE  Principalele lucrări publicate :  
- Ancheta antifraudă în mediul afacerilor, Ed. Lumina Lex (ediţiile 2004, 2008);
- Corpus Juris Patrimonii, Ed. Lumina Lex ( 2007, coautor);
- Manual de anchetă în mediul economico- financiar, PÎCCJ, Bucureşti, 2009 (coautor);
- Combaterea criminalităţii c/a patrimoniului arheologic european, Ed. Lumina Lex 2008, (coautor);
- Combaterea criminalităţii c/a patrimoniului cultural european, Ed. Mega 2009 (coautor);
- Combaterea traficului cu bunuri culturale, Ed. Universul Juridic 2013 (coautor);
- Toward a Prosecutor for the European Union, Hard Publishing House, Oxford, 2013 (coautor capitol);
- „ Illicit Traffiking in Cultural Goods in South East Europe: Fiat Lux!”, în vol. Countering Illicit Traffic in Cultural Goods, The Global Challenge of Protecting the World’s Heritage, ICOM Paris, 2015; peste 40 studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Membru în colegiul de redacţie al Rev. Române de Criminologie şi Criminalistică, Senior editor la Univ.Juridic.
Prelegeri la Institutul Naţional al Magistraturii şi membru în comisii de examinare pentru promovarea în   funcții de conducere ale Ministerului Public.
Coordonator de programe internaţionale destinate specializării magistraţilor, organizator şi participant la conferinţe şi seminarii naţionale şi internaţionale  privind combaterea criminalităţii organizate şi a corupţiei.
  1. Programul de formare profesionala a procurorilor cu asistenţa Departamentului de Justiţie al SUA în cadrul Parteneriatului Strategic Romania-SUA, 1998-2001 (responsabil program, Secţia de urmărire penală, PCSJ)
  2. Proiectul internaţional Phare Twining al Ministerului Public, în parteneriat cu Ministerul Justiţiei din Germania, Deutche Stiftung fur Internationale Rechliche Zusammenarbeit E.V. RO/2007-IB/JH/03/TL- Facilitatea de Tranziţie „Intărirea capacităţii operaţionale de aplicare a legii din România în lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare”(expert), 2008-2009.
  3. Proiectul internațional „Cercetarea infracţiunilor care  aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene” desfăşurat în perioada februarie 2010 - martie 2012, finanţat  de Comisia Europeană  prin Programul Hercule II  şi coordonat de Universitatea din Luxemburg( expert raportor România).

Contribuții rezultate din proiectele de cercetare
  1. Contribuții la realizarea unei jurisprudențe uniforme în materia conflictelor de interese, a primei jurisprudențe naționale privind protecția Patrimoniului Cultural Național(PCN), confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Recuperarea și repatrierea unor tezaure antice, aparținând PCN. Diseminarea expertizei prin publicarea primei metodologii investigative, culegeri de acte normative și jurisprudență PCN pentru uz universitar și pentru practicieni. Cofondator, structuri specializate, anticorupție, criminalitate organizată și PCN ale MP și Poliției Române.
  2. Organizarea de conferințe internaționale privind cooperarea și schimbul de bune practici în materia investigaţiei criminalistice, combaterii criminalităţii c/a patrimoniului cultural, urmate de publicarea volumelor conferințelor, în limbile română și engleză.
  3. Participarea în calitate de expert în proiecte naționale și internaționale privind protecția patrimoniului cultural: Proiectul internaţional Twinning –dintre Agentia de Integrare Europeană şi Dezvoltare Economică din Austria si Ministerul Culturii şi Cultelor din România: ”Consolidare instituţională, elaborare legislaţie secundară si instruire referitoare la Patrimoniul Cultural Mobil si Bunurile Culturale Mobile” - RO/06/IB/OT/03 contract PHARE (expert 2007-2008). Reprezentarea internațională a expertizei României în combaterea criminalităţii c/a patrimoniului cultural european: L’oro dei Daci, Convegno di studi, Accademia di Romania in Roma, 13-14 mai 2009; Rencontre régionale sur la protection des biens culturels en Europe du sud-est, 5-6 Juin 2014, Belgrade.

Membru în Organizații Profesionale: Societatea Română de Criminologie și Criminalistică; Asociația Procurorilor din România;Assoc„Amici dell’Accademia di Romania in Roma”
Aprecierea activităţii profesionale:
- Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în gradul de Ofiţer,` Decretul nr. 528/1.12. 2000 al Preşedintelui României;
- United States Department of Justice Apreciation, for activity in The Office of  Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training Program, 2001;
- Diploma „meritul judiciar” clasa a II-a acordată prin Decretul nr. 23/28 iunie 2002 al Preşedintelui României;
- Diploma pentru rezultate deosebite în activitatea Min. Public, PICCJ, 2010, 2011.
- Certificate of Award, Who is Who World Society Corp., Enciclopedia Personalităților din România, 6.12.2011.