MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
SECŢIA JUDICIARĂ
 
Structura Secţiei judiciare
În cadrul Secţiei judiciare, funcţionează:
 1. Serviciul judiciar penal:
 1. Biroul de recursuri penale în interesul legii;
 2. Biroul de reprezentare.
 1. Serviciul judiciar civil:
 1. Biroul de recursuri civile în interesul legii;
 2. Biroul de reprezentare.
Conducerea Secţiei judiciare şi atribuţiile acesteia
 1. Secţia judiciară exercită atribuţiile Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu desfăşurarea activităţii judiciare penale şi civile şi coordonează activitatea judiciară desfăşurată de celelalte parchete.
 2. Secţia judiciară este condusă de un procuror şef secţie, ajutat de un procuror şef secţie adjunct.
 3. Procurorul şef secţie are următoarele atribuţii:
 1. organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul secţiei, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsurile care se impun pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia;
 2. repartizează spre soluţionare lucrările înregistrate în secţie potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;
 3. stabileşte atribuţiile manageriale delegate procurorului şef secţie adjunct;
 4. analizează legalitatea şi temeinicia soluţiilor adoptate sau propuse de procurori;
 5. organizează şi programează participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale şi civile la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la Curtea Constituţională, potrivit legii şi ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 6. analizează cazurile de aplicare neunitară a unor dispoziţii legale în practica instanţelor de judecată şi informează conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea declarării recursului în interesul legii;
 7. coordonează întocmirea analizei activităţii judiciare în cauzele penale şi civile;
 8. soluţionează sesizările şi reclamaţiile în legătură cu activitatea judiciară penală şi civilă;
 9. elaborează semestrial programul de activitate al secţiei, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor în termenele prevăzute;
 10. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  4.Procurorul şef secţie adjunct are următoarele atribuţii:
 1. organizează, conduce, controlează şi răspunde de îndeplinirea atribuţiilor manageriale delegate de procurorul şef secţie;
 2. soluţionează lucrările repartizate de procurorul şef secţie şi de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 3. exercită atribuţiile procurorului şef secţie, în absenţa acestuia;
 4. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de procurorul şef secţie ori de conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
SERVICIUL JUDICIAR PENAL
 
Conducerea serviciului
 
Serviciul judiciar penal este condus de un procuror şef serviciu.
 
BIROUL DE RECURSURI PENALE ÎN INTERESUL LEGII
 
 1. Procurorii din cadrul Biroului de recursuri penale în interesul legii au următoarele atribuţii:
 1. examinează, din oficiu sau la propunerea parchetelor, la cererea ministrului justiţiei ori la cererea petiţionarilor, după caz, hotărârile judecătoreşti definitive pronunţate în cauze penale, în vederea exercitării recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existenţei unei practici judiciare neunitare;
 2. examinează cererile de revizuire întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac propuneri corespunzătoare, potrivit legii, conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 3. analizează cauzele cu inculpaţi arestaţi preventiv în care instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de achitare şi propun măsuri corespunzătoare conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 4. analizează chestiunile de drept care au primit o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti;
 5. elaborează puncte de vedere şi note de studii în probleme de drept controversate care nu implică promovarea unui recurs în interesul legii;
 6. propun introducerea şi întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;
 7. din dispoziţia procurorului general, motivează cererile de strămutare a judecării unor cauze penale;
 8. analizează cererile formulate de participanţii la procesele penale în legătură cu activitatea judiciară şi propun măsuri corespunzătoare;
 9. întocmesc comunicările, evidenţele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau din dispoziţia conducerii secţiei;
 10. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 
 1. Biroul de recursuri penale în interesul legii este condus de un procuror şef birou.
  BIROUL DE REPREZENTARE  
 
 1. Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au următoarele atribuţii:
 1. participă la judecarea cauzelor penale, potrivit legii;
 2. exercită căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile prevăzute de lege;
 3. participă la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele penale, potrivit legii;
 4. evidenţiază problemele controversate de aplicare a legii penale, apărute cu ocazia judecării cauzelor penale la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele penale, şi propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziţii legale;
 5. întocmesc comunicările, evidenţele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori din dispoziţia conducerii secţiei;
 6. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 1. Biroul de reprezentare este condus de un procuror şef birou.
SERVICIUL JUDICIAR CIVIL
 
Serviciul judiciar civil este condus de un procuror şef serviciu.  
 
BIROUL DE RECURSURI CIVILE ÎN INTERESUL LEGII  
 
Conducerea serviciului
 1. Procurorii din cadrul Biroului de recursuri civile au următoarele atribuţii:
 1. analizează, din oficiu, la propunerea parchetelor sau la cererea ministrului justiţiei, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în cauzele civile, în vederea exercitării recursului în interesul legii, în cazul în care se face dovada existenţa unei practici neunitare;
 2. propun introducerea şi întocmesc proiecte de recurs în interesul legii;
 3. elaborează puncte de vedere şi note de studiu în probleme de drept controversate care nu implică promovarea unui recurs în interesul legii;
 4. motivează cererile de strămutare în cauzele prevăzute de lege;
 5. soluţionează cererile în legătură cu activitatea judiciară formulate de participanţii în procesele civile;
 6. întocmesc comunicările, evidenţele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori din dispoziţia conducerii secţiei;
 7. asigură evidenţa cauzelor civile având ca obiect acţiunile formulate în baza dispoziţiilor art. 538 - 542 din Codul de procedură penală, analizează problemele de drept dezbătute şi informează parchetele asupra acestora;
 8. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 1. Biroul de recursuri civile este condus de un procuror şef birou.

 

BIROUL DE REPREZENTARE  
 
 1. Procurorii din cadrul Biroului de reprezentare au următoarele atribuţii:
 1. participă la judecarea cauzelor civile în cazurile prevăzute de lege, precum şi de ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 2. exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile legii;
 3. participă la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele civile şi în alte cauze, potrivit legii;
 4. evidenţiază problemele controversate de aplicare a legii civile, apărute cu ocazia judecării cauzelor civile la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la soluţionarea de către Curtea Constituţională a excepţiilor de neconstituţionalitate în cauzele civile, şi propun promovarea recursului în interesul legii atunci când se constată aplicarea neunitară a unor dispoziţii legale;
 5. întocmesc comunicările, evidenţele, informările sau lucrările dispuse prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori din dispoziţia conducerii secţiei;
 6. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 1. Biroul de reprezentare este condus de un procuror şef birou.