MINISTERUL PUBLIC
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
SERVICIUL DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 
Structura Serviciului de tehnologia informaţiei

 1. Serviciul de tehnologia informaţiei funcţionează în subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
 2. În cadrul Serviciului de tehnologia informaţiei funcţionează:
 1. Compartimentul de aplicaţii software;
 2. Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii.
Atribuţiile şi conducerea Serviciului de tehnologia informaţiei
 1. Serviciul de tehnologia informaţiei desfăşoară activităţile specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare IT&C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea şi implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate.
 2. Serviciul de tehnologia informaţiei este condus de un specialist IT şef, care are următoarele atribuţii:
 1. coordonează activitatea IT&C în Ministerul Public;
 2. participă la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate, şi asigură implementarea acesteia;
 3. coordonează proiectele IT&C ale Ministerului Public;
 4. coordonează realizarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice;
 5. elaborează şi monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a Ministerului Public; în acest sens, analizează, evaluează, formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul şi asigură eficientizarea permanentă a utilizării acesteia;
 6. monitorizează asigurarea securităţii informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora;
 7. asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
 8. coordonează activitatea privind instruirea şi specializarea specialiştilor IT;
 9. exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.
 
COMPARTIMENTUL DE APLICAŢII SOFTWARE  
Atribuţii
 1. Specialiştii IT din cadrul Compartimentului de aplicaţii software au următoarele atribuţii:
 1. creează şi întreţin aplicaţiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare şi extindere) ale Ministerului Public;
 2. instruiesc personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în utilizarea produselor software;
 3. participă la toate fazele proiectelor privind achiziţionarea sau dezvoltarea de aplicaţii/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia produselor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora;
 4. proiectează, realizează şi administrează bazele de date;
 5. administrează aplicaţiile şi serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicaţiile externe;
 6. furnizează servicii de proxy, e-mail şi mesagerie instant pentru utilizatorii din reţelele INTERNET şi INTRANET;
 7. asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în domeniu;
 8. realizează arhivarea datelor şi restaurarea lor în caz de incident;
 9. asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine;
 10. întreţine şi actualizează site-urile Ministerului Public în reţelele INTERNET şi INTRANET;
 11. asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora;
 12. monitorizează accesul la servicii, aplicaţii şi servere;
 13. instalează şi configurează servere şi firewall-uri;
 14. îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef.

 

 1. Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) - n).
 2. Activitatea Compartimentului de aplicaţii software este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT şef al Serviciului de tehnologia informaţiei.
COMPARTIMENTUL DE RESURSE HARDWARE ŞI COMUNICAŢII  
Atribuţii
 1. Specialiştii IT din cadrul Compartimentului de resurse hardware şi comunicaţii au următoarele atribuţii:
 1. participă la toate fazele realizării proiectelor privind achiziţionarea de sisteme informatice şi achiziţionarea de servicii pentru reţelele de calculatoare, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia sistemelor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora;
 2. asigură managementul infrastructurii IT&C;
 3. asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora;
 4. monitorizează desfăşurarea activităţilor în cadrul contractelor de service şi întreţinere preventivă pentru echipamentele din dotare;
 5. instalează, configurează şi administrează sistemele de operare utilizate în instituţie;
 6. instalează şi configurează servere şi echipamente de tipul „Storage Area Network” (SAN-uri);
 7. instalează, configurează staţii de lucru, imprimante, scannere şi alte echipamente;
 8. instalează şi configurează echipamente de reţea;
 9. asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine;
 10. exploatează şi monitorizează sistemul de comunicaţii de arie extinsă (WAN);
 11. administrează reţelele locale (LAN);
 12. monitorizează accesul în cadrul reţelelor (LAN, WAN);
 13. asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în domeniu;
 14. îndeplinesc orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef.
 1. Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1).
 2. Activitatea Compartimentului de resurse hardware şi comunicaţii este coordonată de un specialist IT desemnat de specialistul IT şef al Serviciului de tehnologia informaţiei.