cover-proiect.png

 

AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

AdaptJust – Prezentare simplicată a proiectului

DESPRE PROIECT
Proiectul este implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală.
.
În prezent în România există aproximativ 17500 de persoane cu dizabilități instituționalizate, conform statisticilor 56.6% din acestea având o dizabilitate mintală. Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată prin Legea nr. 221/2010, recunoaște acestora dreptul de a avea acces efectiv la justiție, în condiții de egalitate cu ceilalți, și obligă statul să implementeze măsuri de formare a actorilor implicați în domeniul administrării justiției.
.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți implementarea hotărârilor CEDO și a deciziilor Comitetului de Miniștri al COE ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale private de libertate. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității actorilor relevanți de a clădi o justiție accesibilă și va pilota patru mecanisme de protecție. Accesul la justiție și gradul de implementare a prevederilor internaționale vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin formarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, și prin consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. Prin campania națională de comunicare și advocacy va spori capacitatea persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, de a sesiza încălcări ale drepturilor lor.
 
PROMOTOR DE PROIECT: Centrul de Resurse Juridice
PARTENER: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 
OBIECTIVE
Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate. Proiectul va creşte capacitatea magistraţilor şi a societăţii civile de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi, va pilota cinci mecanisme de protecţie și va propune un Plan de acţiune pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.
Obiective specifice:
  • Creșterea capacității instituțiilor naționale de a implementa 5 dintre hotărârile CtEDO și 1 decizie a Comitetului de Miniștri de țară specifice în materia respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală prin derularea unui (1) set mixt de acțiuni (o măsură) de formare continuă, informare și sprijin acordat de experți independenți adresat procurorilor, judecătorilor, avocaților, medicilor psihiatri, psihologilor și asistenților sociali, cât și prin 1 campanie de advocacy, pe o perioadă de 23 de luni.
  • Facilitarea accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală prin crearea și pilotarea, pe o perioadă de 23 de luni, a 1 mecanism național de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilități private de libertate din instituții psihiatrice și sociale.
  • Creșterea nivelului de implementare a prevederilor documentelor internaționale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități mintale prin fundamentarea, elaborarea și diseminarea unui Plan național de acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în instituțiile în care se află persoane cu dizabilități psihice sau intelectuale.
 
ACTIVITĂȚI: 
  • Cursuri de formare cu privire la implementarea hotărârilor CtEDO, recomandărilor CM și ale CDPD în materia prevenirii relelor tratamente, raportarea și investigarea plângerilor persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihice, private de libertate şi elaborarea plângerilor la CEDO, CJUE şi Comisia Europeană.
  • Pilotarea Mecanismului de protectie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate.
  • Formarea unei rețele de specialiști psihosociali în domeniul sănătății mintale și a drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale pe lângă parchete și instanțe de judecată (pilot în Bucureşti sectorul 4, Iaşi, Timişoara, Cluj, Bihor, Buzău şi Sibiu)
  • Elaborarea unui manual de prevenire a tratamentelor rele, inumane şi degradante în privarea de libertate a persoanelor cu dizabilităţi sau cu probleme de sănătate mintală (inclusiv sănătate mintală şi instituţionalizarea persoanelor puse sub interdicţie)
  • Formarea ONG-urilor și a autoreprezentanților persoane cu dizabilităţi în raportarea la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei şi la Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CDPD)
  • Elaborarea Planului Național de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente aplicate persoanelor (minori și adulți) cu dizabilități / probleme de sănătate mintală în spitale de psihiatrie, centre rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, aresturi și penitenciare
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: noiembrie 2021 – octombrie 2023
 
FINANȚARE:
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare Locală.
 
 NOUTĂȚI
•  Comunicat de presă: Lansarea proiectului AdaptJust - Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi
•  Anunț selecție experți pentru proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării 21 februarie 2022)
•  Anunț selecție experți care să redacteze documente relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului  AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării 24 februarie 2022)
• Rezultate procedură de selecţie a doi experţi pentru proiectul „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării: 8 martie 2022)
• Anunț selecție experți pentru proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării 21 martie 2022)
• Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor  la procedura de selecţie a doi experţi care să ofere formare profesională în cadrul proiectului „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 4 aprilie 2022)
• Comunicare referitoare la procedura de selecţie a doi experţi care să ofere formare profesională în cadrul proiectului „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 5 aprilie 2022) 
• Termeni de referinţă pentru selectarea a patru experți care să ofere formare profesională în cadrul unei serii de 20 de sesiuni de formare în cadrul proiectului AdaptJust – justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării: 5 aprilie 2022)
• Rezultatele procedurii de selecție pentru experți formatori în cadrul proiectului “AdaptJust - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 7 aprilie 2022)
• Rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi care să ofere formare profesională în cadrul proiectului „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 8 aprilie 2022)
• Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi care să redacteze documente relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului  AdaptJust (data publicării: 19 aprilie 2022)
• Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor  în cadrul procedurii de selecţie a doi experţi care să redacteze documente în proiectul „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 12 mai 2022)
• Rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi care să redacteze documente în cadrul proiectului „AdaptJust"  (data publicării: 17 mai 2022)
• Termeni de referinţă pentru selectarea unui expert care să redacteze documente în cadrul proiectului AdaptJust (data publicării: 26 mai 2022)
• Rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi care să redacteze documente în cadrul proiectului „AdaptJust"  (data publicării: 27 iulie 2022)
• Anunț privind atribuirea unei poziții de expert pentru redactarea de documente în cadrul proiectului “AdaptJust” (data publicării: 28 iulie 2022)
• Cursuri de formare pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali, psihologi și medici psihiatri (data publicării: 6 septembrie 2022)
• Curs de formare – Baia Mare, 31 august – 2 septembrie 2022 (data publicării: 9 septembrie 2022)
• Legea nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și modificarea și completarea unor acte normative (data publicării: 7 octombrie 2022)
• Ghid simplificat -  Legea 140 din 2022: Măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale (data publicării: 17 octombrie 2022)
• Curs de formare profesională pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali, psihologi și medici psihiatri, Râmnicu Vâlcea, 7 – 9 decembrie 2022 (data publicării: 17 noiembrie 2022)
• ORDIN al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea metodologiei și a raportului de evaluare medicală și psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire (data publicării: 24 noiembrie 2022)
• AdaptJust – Prezentare simplicată a proiectului (data publicării: 8 decembrie 2022)
• Dezbatere în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale pentru elaborarea Planului Național de Acțiune (data publicării: 21 decembrie 2022)
• Curs de formare pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali și medici psihiatri – Galați, 25 – 27 ianuarie 2023 (data publicării: 12 ianuarie 2023)
• Curs de formare pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali și medici psihiatri – București, 22 – 24 februarie 2023 (data publicării: 10 februarie 2023)
• Cum poți să ieși de sub interdicție ? Material informativ bazat pe noile prevederi aduse de Legea 140/2022 (TEXT SIMPLIFICAT), data publicării: 21 februarie 2023 - Material realizat de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului Liber să decid.Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități,  cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Ianuarie 2023.
• Ce este asistența privind încheierea actelor juridice (TEXT SIMPLIFICAT), data publicării: 21 februarie 2023 - Material realizat de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului Liber să decid.Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități,  cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Ianuarie 2023.
• Comunicarea în instanță cu persoanele cu dizabilități TEXT SIMPLIFICAT), data publicării: 21 februarie 2023 - Material realizat de Centrul de Resurse Juridice, în cadrul proiectului Liber să decid.Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități,  cu sprijinul financiar al Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Leichtenstein și Norvegia prin granturile SEE 2014-2021. Ianuarie 2023.
• Curs de formare profesională pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali, psihologi și medici psihiatri - 22 – 24 martie 2023, Ploiești (data publicării: 10 martie 2023)
• Curs de formare profesională pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali, psihologi și medici psihiatri – 5 – 7 aprilie 2023, Craiova (data publicării: 27 martie 2023)
• Curs de formare profesională pentru procurori, judecători, avocați, asistenți sociali, psihologi și medici psihiatri – 24 – 26 mai 2023, București (data publicării: 8 mai 2023)
• Barierele cu care se confruntă suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale | CERCETARE realizată în cadrul proiectului “Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (data publicării: 11 iulie 2023)
• GHID SIMPLIFICAT pentru folosirea aplicației CEASUL BUN (data publicării: 26 iulie 2023)
• Curs de formare destinat psihologilor și psihopedagogilor pentru a facilita comunicarea dintre persoanele cu dizabilități și autoritățile judiciare, organizat la București în perioada 21 – 22 octombrie 2023 (data publicării: 31 octombrie 2023)
• Principii și orientări internaționale privind accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități, United Nations, Geneva, august 2020 (data publicării: 15 noiembrie 2023)
• Termeni de referinţă pentru selectarea a doi experţi în proiectul AdaptJust – Justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării: 14.12.2023)
• Comunicat de presă privind lansarea unei platforme web destinată persoanelor cu dizabilități închise în centre rezidențiale, cămine, unități medico-sociale și secții sau spitale de psihiatrie -  https://www.CerAjutor.ro (data publicării: 18.12.2023)
• Rezultatul etapei de selecţie a dosarelor  în cadrul procedurii de selecţie a doi experţi care să redacteze documente în proiectul „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi” (data publicării: 22 decembrie 2023, ora 15.30)
• Rezultatul procedurii de selecţie a doi experţi care să redacteze documente în cadrul proiectului „AdaptJust  - justiţie accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi (data publicării: 28 decembrie 2023, ora 10:00)
• Aplicația Ceasul bun - instrument digital pus la dispoziția tuturor persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale sau cu afecțiuni neurologice și/sau vârstnice instituționalizate (data publicării: 12 ianuarie 2024)
• Sesiuni de formare pentru magistrați: reexaminarea persoanelor cu dizabilități (data publicării: 18 martie 2024)

 

____________________________________________________________________________________________________________

Proiectul este implementat de Centrul de Resurse Juridice în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
și beneficiază de un grant în valoare de 1.324.994 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul
Programului Dezvoltare locală.

Obiectivul proiectului este de a facilita accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/ sau cu probleme de sănătate mintală.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Granturilor SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program,
a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.
Pentru informaţii oficiale despre Granturile SEE sau Norvegiene, accesaţi
https://www.eeagrants.ro/